Stem på farligste kryss!

 

Nå er det DU som bestemmer hvilket kryss i Bydel Nordre Aker som er det farligste. Stem her!

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2009 kl 15:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Klikk av ved siden av det krysset du mener er det farligste. Husk å fyll ut ditt eget navn, adresse og telefonnummer nederst. NB! Du kan bare stemme én gang!

Når avstemmingen er ferdig mandag 27. april, trekker vi ut en vinner av en to-skjerms dvd-pakke (Nextbase SDV47-am) for bilbruk og fritid, levert av Røa Autoco. Systemet leveres med alt man trenger for montering i bilen og har en verdi av kr. 1599,-.

Storokrysset

Konsekvensene av dårlig trafikkavvikling i bydelens største kryss forplanter seg oppover Grefsenveien og det har vært ulykker med trafikantene som kommer fra utkjøringene fra sideveiene. Bilistenes kryssing av trikkens trasé, som har forkjørsrett, skaper farlige situasjoner. En leser skriver: «Særlig den nederste delen av krysset er helt forferdelig i rushtiden. Her kjemper fotgjengere som skal ha t-bane, buss eller trikk for å komme over fordi veitraseene ligger på begge sider av holde plass for trikk og buss og knutepunktet med t-banen under.» Trafikk til/fra Storosenteret er også et problem.

Tåsenlokket (ved Maridalsveien)

En leser skriver: «Når man kommer fra Ringveien og opp «i dagen» og ut i krysset med Maridalsveien og skal nedover (sørover) mot Bjølsen er det ofte kø – men også forvirring. To filer kommer ned nordfra, disse skal man vike for (Maridalsveien er ikke forkjørsvei). I tillegg er Nygård bussholdeplass, der ringveibussen (mot øst) først skal stoppe (i høyre fil), og så rett over i venstre fil for å kjøre ut på Ringveien. Trafikk som kommer oppover stopper en gang iblant – men ofte ikke. Her blir det rot og unødige køer.» Som en følge av dette opplever fotgjengere det som skummelt å krysse Maridalsveien i overgangen ved dette krysset.

Gaustadkrysset (Gaustadalleen/Sognsvannsveien)

Har stor trafikk i rushtiden til/fra Gaustad, Rikshospitalet og Blindern. En leser skriver: «Om morgenen er det ofte kø oppover Sognsvannsveien. Denne køen forplanter seg av og til ut på ringveien, og bortover forbi Sogn Arena. Innkjøringen til parkeringen for Rikshospitalet bidrar også til mer kø. Når man kommer fram til krysset er det altfor mange trafikantgrupper som blandes sammen; gående fra parkeringen til Rikshospitalet som skal krysse veien en eller to ganger, trikken har femminuttersrute, syklister virrer rundt overalt, bilister som kommer opp Sognsvannsveien og skal svinge til venstre ned Gaustadalleen lager propp i systemet». Ved kryssing av trikketraseen kommer ofte trikken bakfra, og er vanskelig å se. De blinkende varsellysene virker ofte ikke.

John Colletts plass (ved Sognsveien)

Hadde sju ulykker i perioden 2001-05, og er dermed det mest ulykkesbelastede krysset i Nordre Aker i denne perioden (Oslos 15. mest ulykkesbelastede kryss), ifølge tall fra Samferdselsetaten. En leser skriver: «Dagens skilting innbyr til økt hastighet og akselerasjon, signal om at man er på hovedfartsvei og senker oppmerksomheten». Et uoversiktlig kryss mellom Sognsveien, Niels Henrik Aabels vei, John Colletts allé og Prestegårdsveien, som krysses av trikketraseen er uoversiktlig for bilister, og senker oppmerksomheten for fotgjengere som skal over. krysset.

Frysjaveien/Maridalsveien

Et kryss som tar mye av trafikken mellom øst og vest i bydelen, av bilister som vil unngå Storokrysset. Frysjaveien kommer opp en bakke og treffer Maridalsveien i en sving. En leser skriver: «Krysset er uoversiktlig. Bilister som kommer opp Frysjaveien holder øye med Maridalsveien, som kommer ned over en bakketopp, som de har vikeplikt for. Når de svinger til venstre (sørover), gjerne i stor fart for å komme inn før neste bil fra Maridalsveien, glemmer de at det er en fotgjengerovergang og bussholdeplass rett foran dem».

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Telefonnr:

Alle feltene er obligatoriske.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse