Stemte for stemmerett

Stutti L. Malhotra (16), Elias Nosrati (16), Furqan Chishti (16) og Fredrik Ofstad (16) er ikke enige om stemmerett for 16-åringer er en god idé eller ei. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Kultur- og oppvekstkomiteen sender ønsket om stemmerett for 16 åringer i Nordre Aker til bydelsutvalget. Men 16-åringene på Berg er ikke udelt positive.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.08.2008 kl 09:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER/BERG: I forrige ukes møte i Kultur- og oppvekstkomiteen ble det flertall for Venstres forslag om å søke om en lokal forsøksordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011. Saken skal nå opp til behandling i bydelsutvalget (BU) før forespørselen eventuelt blir sendt til byrådet og bystyret.

– Stort engasjement

– Stemmerett hviler på prinsippet om at de som berøres av politiske vedtak, har rett til å påvirke beslutningene. Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir alle under 18 år rett til å bli hørt og si sin mening. Å prøve ut stemmerett for 16-åringer på kommune- og bydelsnivå er en måte å erkjenne den retten, skrev Venstres gruppeleder i bydelsutvalget Per Elling Braseth-Ellingsen i et leserinnlegg i Nordre Aker Budstikke forrige uke.

Han mener også at svært mange 16-åringer er engasjerte i samfunnsutviklingen gjennom forskjellige organisasjoner.

Blant dem som støttet forslaget i Kultur- oppvekstkomiteen, ble Ungdomsrådet i bydelen trukket frem som et eksempel på at ungdom engasjerer seg i politiske spørsmål.

– Må prøve

Men forslaget vakte også reaksjoner i komiteen.

– Høyre er av den oppfatning at stemmerett bør inngå som en del av de rettigheter og plikter som følger av myndighetsalder. Allerede i dagens situasjon er valgoppslutningen blant førstegangsvelgerne bekymringsfull lav, og etter Høyres oppfatning bør man konsentrere seg om å øke valgoppslutningen blant 18- og 19-åringene fremfor å senke stemmerettighetsalderen ytterligere, heter det i merknaden fra Høyre.

– Men hvordan kan vi vite om det vil øke den politiske interessen hos unge hvis vi ikke har prøvd? spurte SVs gruppeleder Lill Pleym, som stemte sammen med Venstres og Arbeiderpartiets representanter og sikret flertallet i komiteen.

Fremskrittspartiet og Høyre stemte mot.

– Redd det blir mye tull

– Det er klart jeg hadde stemt hvis jeg hadde hatt muligheten, sier 16-åringen Elias Nosrati på Berg videregående skole, som støtter forslaget. Han er opptatt av politikk, men ikke aktiv i noe parti eller organisasjon.

Medelevene Furqan Chishti (16) og Fredrik Ofstad (16) ville også ha stemt i dag om de kunne, selv om de uansett har nådd stemmerettsalder ved valget i 2011.

– Men mange 16-åringer er ikke så engasjerte. Jeg tror det hadde blitt mer useriøst hvis de fikk stemme, mener Ofstad, som vil beholde dagens 18-årsgrense.

Stutti L. Malhotra (16) er ikke sikker på om hun selv ville ha brukt stemmeretten, men vet hva som må til for at politikerne skal fenge de unge.

– De må bli mer rettet mot ungdommen og ta opp saker vi bryr oss om, som for eksempel å gjøre skolene bedre, sier hun.

– Også må politikerne slutte å krangle sånn, sier Chishti.

– Nei, jeg liker politikerkranglingen jeg! skyter Ofstad inn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse