Stenger Tåsentunnelen i sommer

Ett og ett løp stenges i Tåsentunnelen i juli, som følge av rehabiliteringsarbeider. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I forbindelse med rehabiliteringsarbeider i Tåsentunnelen vil trafikken ledes over tunnelen, via Rolf Wickstrøms og Kaj Munks vei, i juli.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.07.2016 kl 15:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta: Tåsentunnelen

 • Åpnet i 2000
 • Årsdøgntrafikk (ÅDT*): 50.000 biler
 • Lengde: 1338 meter
 • Kontrakten i Tåsentunnelen inneholder ca. 20% byggetekniske og 80% elektrotekniske tiltak
 • Dette omfatter: Bygge/utbedre teknisk rom, utbedre rømningsveier, reparasjon fuger og skifte/tilføye elektronisk utstyr

* Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde. ÅDT beregnes normalt ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom året.

TÅSEN/RING 3: Statens vegvesens tunnelrehabilitering har kommet til Tåsen. Men i motsetning til for eksempel Smestadtunnelen og Brynstunnelen, som i perioder har vært helt eller delvis stengt for trafikk, og skapt store forsinkelser på Ring 3, foregår det meste av arbeidene i Tåsentunnelen om natten.

Bortsett fra i sommer. Mellom 10. og 30. juli vil hvert av løpene være helt stengt etter tur, døgnet rundt. I denne perioden vil trafikken i den aktuelle retningen ledes over tunnelen, via Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei.

LES OGSÅ: På denne strekningen ønsker naboene seg miljøgate

50.000 biler i døgnet

– Vi har planlagt å stenge ett og ett løp om gangen. Stengingene vil være døgnkontinuerlig, sier Øyvind Sæther, som har ansvaret for Tåsentunnel-prosjetket.

 • Østgående løp (mot Sinsen) vil være helt stengt i perioden 10.-19. juli 2016.
 • Vestgående løp (mot Smestad) stenges i perioden 20.-30. juli 2016.

I snitt passerer det 50.000 biler gjennom Tåsentunnelen i døgnet (årssnitt – ÅDT, se faktaboks).

Sæther kan foreløpig ikke svare på hvor stor trafikkøkningen på Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei vil bli i perioden veien er stengt.

Juni 2016 til oktober 2017

Dette skal Statens vegvesen gjøre i Tåsentunnelen:

 • Utvide eksisterende tekniske bygg.
 • Skifte ut og oppgradere alt teknisk utstyr, som lys, ventilasjon og sikkerhetssystemer.
 • Bygge ny renseløsning med sedimenteringsbasseng for vaskevann fra tunnelen.
 • Bygge vegger og tak i rømningsveier og montering av brannbeskyttelse i tunnelen.
 • Punktvis utbedring av veien og legging av ny asfalt.
 • Midlertidig omlegging av gang- og sykkelvegen.
Se bildet større

Slik er fremdriftsplanen for tunnelarbeidene Statens vegvesen utfører i Oslo de kommende årene. I store deler av juli 2016 vil dessuten Tåsentunnelen være stengt i ett løp hele døgnet.

Arbeidene inne i tunnelen vil i all hovedsak foregå på natten mellom klokken 22.00 og 06.00. Arbeidene med utvidelsen av teknisk bygg vil foregå på dagtid i perioden juni-september 2016, ifølge Statens vegvesen.

Fase 1, i vestgående løp (mot Smestad) starter i juni 2016, og er planlagt ferdig i februar 2017. Tunnelløpet vil i perioden bli stengt om natten.

Fase 2, i østgående løp (mot Sinsen) starter i februar 2017, og planlagt ferdig i oktober 2017. Tunnelløpet vil i perioden bli stengt om natten.

På deler av Ullevålsletta skal entreprenøren bygge riggplass til å sette opp brakker, lagre materiell og utstyr til bruk i tunnelen. Når rehabilteringsarbeidene er ferdige vil området bli satt tilbake slik det var før det ble tatt i bruk.

Mer informasjon om tunnelarbeidene er å finne på Statens vegvesens nettsider.

Se bildet større

Store Ringvei/Kaj Munks vei, ved brua for Maridalsveien før Tåsentunnelen ble bygget. Lillo terasse i bakgrunnen. Bildet er fra ca. 1970. FOTOGRAF: UKJENT/OSLO BYARKIV (Bildet er Creative Commons-lisensiert)

LES OGSÅ: Derfor ser det slik ut i Grefsenveien

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse