– Stolte av miljøprofilen

Illustrasjonsplanen for Gaustadbekkområdet

Gaustadbekkdalen skal få flere grøntområder, turarealer og en gjenåpnet bekk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.05.2008 kl 12:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Gang- og sykkelveier Gaustadbekkdalen.

Se bildet større

Utsnitt av illustrasjonsplanen for Gaustadbekkdalen. Se hele illustrasjonen lenger ned i saken.

BLINDERN: I dag legger Oslo kommune fram Statsbyggs forslag til reguleringsplan for Gaustadbekkområdet.

Ønsker tilbakemeldinger

Allerede i 1952 ble Gaustadbekkområdet båndlagt til forskning og undervisning gjennom et vedtak i Stortinget, men den øvre delen av området ligger fremdeles brakk. Reguleringsplanen for området ble lagt ut til offentlig innsyn i dag, og Statsbygg oppfordrer nå alle interesserte til å komme med tilbakemeldinger.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi håper vi får mange tilbakemeldinger. Det blir tatt sterkt hensyn til kommentarer, og vi vil bruke disse til å optimalisere planen, sier Knut Felberg i Statsbygg til Nordre Aker Budstikke.

De regner med at planen blir vedtatt i løpet av ett år.

– Vil løse trafikkproblemer

Bygningene som er øverst i Gaustadbekkdalen skal nå rives for å gi plass til universitetsområdet. I tillegg er et av hovedpoengene i planen at Gaustadbekken skal hentes opp til overflaten etter å ha ligget i rør under bakken. Grøntdragene langs bekken skal i større grad bli tilrettelagt for bruk og turgåing.

– I dag er det ganske rotete og ikke så lett tilgjengelig. Vi ønsker å skape et mer kontinuerlig drag, sier Felberg.

Sterk miljøprofil

Feberg fremhever at et fokus på miljø har gjennomsyret hele prosessen rundt Gaustadbekkdalen.

– Vi har et eget miljøprogram som følger hele planen, og dette er vi spesielt stolte av, sier han.

Planen fokuserer spesielt på gående og syklende, men de har også brukt mye tid på å løse en del problemer rundt trafikksituasjonen i området. Fra Ring 3 skal det bygges en ny vei, så de som kjører til Blindern slipper den lange omveien som fører til universitetet i dag.

– Vi har brukt masse tid og ressurser for å finne en optimal løsning. Vi har vært i kontakt med Statens Veivesen, Samferdselsetaten, naboer og forskjellige vel i området. Og vi har kommet opp med to alternativer som vi tror at alle kan være tilfreds med, sier Felberg.

Felberg oppfordrer alle interesserte i nærområdet til å komme med innspill til reguleringsplanen. Dette kan gjøres under Plan- og bygningsetatens kunngjøringer på Oslo kommunes hjemmesider.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse