– Stopper ikke for barna som skal over veien

Foreldrene ved Kringsjå skole er bekymret for skoleveien. FOTO: PRIVAT

Kringsjåforeldrene roser utbyggerne av den nye studentbyen for å utbedre elevenes skolevei. – Men altfor mange kjører for fort her, og mange stopper ikke for barna som venter på å gå over veien, sier Hans Georg Myklebust Leopolder i FAU.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.11.2016 kl 09:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KRINGSJÅ: I oktober sendte foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Kringsjå barneskole brev til Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

De hadde en lang liste over tiltak som de ville ha på plass, for bedre å sikre alle elevene på vei til og fra skolene langs Sognsveien. Kringsjå studentby skal bygges kraftig ut, og det er mye som skjer på veiene og i nærområdet i den forbindelse.

LES OGSÅ: Kjenner du noen snille folk - som fortjener heder og ære?

Tiltak

– Det som har skjedd etter at vi sendte nevnte brev til kommunen, er at utbyggerne av Kringsjå studentby ved SiO har gjort mange tiltak for å bedre sikre elevenes skolevei. Det setter vi stor pris på, og det skal de ha ros for, sier Hans Georg Myklebust Leopolder FAU.

Så langt har SiO sørget for å lage fortauet på andre siden av veien med betongstengsel mot veien og sørget for å sperre fortauet på andre siden.

– Elevene går nå sikkert bak stengsler mot veien og benytter nå fotgjengerovergangen rett før nedkjørselen til skolene. Denne overgangen er ikke ny. Den har også vært der tidligere, men forskjellen er at den nå kan nås også nordfra, forteller Myklebust Leopolder.

LES OGSÅ: Gjør noe for skoleveisikkerheten, som aldri har blitt gjort før

Farten

Men likevel gjenstår kanskje noe av det viktigste for foreldrene, nemlig å få satt ned fartshastigheten langs strekningen.

– Farten forbi skolene er i dag 40 kilometer i timen. Vi vil ha den nedjustert til 30. Vi ser at det er altfor mange som kjører for fort på denne strekningen opp og ned fra rundkjøringen i Carl Kjelsensvei til Sognsvann. En nedjustering av fartsgrensen tror vi genrelt vil gjøre at flere setter farten ned, sier Leopolder.

Og legger til:

– Mange bilister tar heller ikke hensyn og stopper ikke for barna som venter på å gå over veien i fotgjengerfeltene, er Myklebust Leopolder og FAUs erfaringer.

Men foreløpig sier kommunen ved Bymiljøetaten nei til fartsredusering, fra 40 km/t.

LES OGSÅ: Korsvoll-elever som må til Engebråten må gå med lommelykt på skoleveien

Farten og stengsel

– Bymiljøetaten har svart oss nå denne uken. Ifølge etaten er det uaktuelt med 30- km/t-sone, bla på grunn av hensynet til uttrykningskjøretøyer. Den ser heller ikke det som aktuelt med varige stengsler mellom fortau og vei, forteller Myklebust Leopolder videre.

Fra brevet fra Bymiljøetaten står det blant annet at.

– Respekten for fartsgrenser alene ofte ikke er tilstrekkelig til å få trafikantene til å holde så lav fart som ønsket, noe som gjør det aktuelt og nødvendig å gjennomføre fartsdempende tiltak.

LES OGSÅ: Et snev av New York på John Colletts plass.

Videre.

– Generelt er alle fartsdempende tiltak en ulempe for utrykningskjøretøy.

Myklebust Leopolder fortsetter.

– Det vi i hvert fall være veldig synd hvis stengselet mellom fortau og vei blir borte den dagen utbyggingen av nye Kringsjå Studentby er ferdig. Alternativt bør det lages brostein, grøntstripe, eller noe som skiller biler og barn.

Trafikkagenten

Myklebust Leopolder er likevel glad for at Bymiljøetaten jobber videre med skoleveisikkerhet, blant annet gjennom trafikkagenten.no.

– Men det må komme noe mer konkret om trafikksituasjonen ved skolene i Sognsveien. FAU ved Kringsjå skole vil nok gi mer lyd fra seg, de skal jo også behandle dette nyeste brevet fra Bymiljøetaten, sier han.

Og benytter anledningen til å oppfordre alle som kjører Sognsveien til å tenke seg om før de tråkker på gasspedalen, spesielt i denne mørke og glatte årstiden.

– Vi har ingen barn å miste.

LES OGSÅ: Wow! Finnes et lekrere Marka-toalett enn dette?

Oppdrag fra byrådsavdelingen

Videre fra brevet fra Bymiljøetaten (BYM) til FAU står det at etaten har fått i oppdrag av Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på alle skoleveier i Oslo.

– Dette vil berøre samtlige skoler og data blir samlet inn via en app til barna og spørreundersøkelse til lærere og foreldre. Alle Osloskoler med barne- og ungdomstrinn er invitert til å delta i kartleggingen. Elever kan rapportere punkter på skolevei og steder de ferdes forbindelse med fritidsaktiviteter. Alle innspill blir tegnet inn på digitale kart.

Resultatene blir analysert og danner grunnlag for politiske og administrative prioriteringer i arbeidet med videre sikring av skoleveier.

Igang

– BYM er allerede i gang med å utbedre flere steder på grunnlag av rapporter til Trafikkagenten. BYM vil oppfordre alle foreldre og skoler til å respondere på undersøkelsen, skriver Bymiljøetaten videre.

I tillegg.

– Ønsket om tosidig fortau langs Sognsveien er imidlertid notert og vil blir vurdert ved oppsetting av kommende års arbeidsplaner.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!
 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse