Stor interesse

Siden planene om ny dagavdeling for yngre demente ble kjent, har flere pårørende tatt kontakt, forteller styreleder for Grefsenhjemmet, Magne Roland.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: – Selv om Grefsenhjemmet allerede har skjermet noen langtidsplasser spesielt tilrettelagt for yngre demente pleietrengende, slik også andre sykehjem prøver, blir det fint å få en egen dagavdeling spesielt til denne pasientgruppen. Allerede har flere pårørende tatt kontakt, sier styreleder ved Grefsenhjemmet, Magne Roland.

Dagenheten starter opp som et prosjekt 1. september, og er resultatet av et samarbeid mellom Grefsenhjemmet, bydelen og sykehjemsetaten, og bydelen skal kjøpe inn plassene på dagsenteret. Foreløpig er kun fem heldagsplasser øremerket for dagavdelingen, men antall brukere vil bli høyere.

– Dette blir en av de første dagavdelingene i Oslo som kun er for yngre demente. Målet er at avdelingen etter hvert skal være en glidende overgang til også døgnplasser til yngre demente, håper Roland, og legger til at de ansatte på avdelingen vil ha spesialkompetanse innen demens.

Per i dag er det kun Villa Enerhaugen som også fungerer som "sykehjem" bare for yngre demente, i tillegg til å være dagsenter for samme pasientgruppe.

– Det er et skrikende behov for et mer tilrettelagt tilbud for yngre pleietrengende med demens. I Norge i dag er det mer enn 2000 yngre – fra 30-60 år – som er rammet, og er omsorgs- og pleietrengende. Noen faktisk helt nede i 20-årene. Bare i Oslo regner vi med at det blir rundt 16 nye tilfeller hvert år av yngre som får diagnosen, forteller Roland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse