Stor utbedring av skolegårder

Utearealene på Ullevål skole skal utbedres i løpet av høsten som en del av en større oppgradering av utearealer ved flere Oslo-skoler.

Undervisningsbygg skal oppgradere uteområdene ved 22 skoler i Oslo. Korsvoll og Ullevål er blant skolene som skal utbedres.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: De 22 Oslo-skolene skal oppgraderes for til sammen 3,5 millioner kroner. Oppgraderingen gjelder alt fra nye husker til nytt fallunderlag, nye lekeapparater eller total utskifting/rehabilitering.

Enkle tiltak, gode løsninger

- Det er viktig at man må man se hele uteområdet under ett og det må være tilpasset alle aldersgrupper. Samtidig har Osloskolen hatt en stor elevvekst de siste årene som gjør at lekeapparater og uteområder må få økt sin kapasitet. Ved hjelp av enkle tiltak, er det mulig å få til gode løsninger både praktisk, estetisk, kapasitetsmessig og i forhold til sikkerhet, skriver informasjonsrådgiver Tone Sundnes Reiten i en e-post til Nordreakerbudstikke.no.

Satsingen på uteområder og lekeapparater har pågått i Undervisningsbygg i et halvt års tid og skal fortsette i årene fremover. Undervisningsbygg satser på å ruste opp utearealene på alle skolene som trenger det i løpet av noen år.

Ny fugleredehuskePå Korsvoll har en fugleredehuske blitt fjernet. Denne skal erstattes med en ny, som plasseres på et nytt sted og får gummi som fallunderlag. Arbeidet er planlagt ferdig våren 2009.

Nye basketstativ

På Ullevål skole er det planlagt litt mer omfattende utbedringer. Det er en opptegnet basketballbane på uteområdet, hvor det skal settes opp to nye basketstativ med justerbar høyde.

På to eksisterende fotballmål skal det tilføres sikring slik at de ikke kan velte.

Et allerede fjernet lekeapparat skal erstattes med et nytt, og gummiheller skal legges som fallunderlag. En fugleredehuske er i dårlig stand. Denne skal erstattes og gummi skal legges som fallunderlag.

Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av oktober/november 2008.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse