ANNONSE
Annonse

Gjelder 4600 Nordre Aker-eiendommer

– Store endringer i hvordan det bygges på nabotomta

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H)i grå jakke i midten, her under befaring i en helt annen sak, ved Rønningen Folkehøgskole. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA/ARKIV

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) snakker om Fylkesmannens vraking av deler av Småhusplanen. Nå ligger planen i Kommunaldepartementet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 03.07.2015 kl 23:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER/OSLO: Det er bystyreflertallets - ved Høyre, SV, Miljøpartiet de Grønne, Krf og Venstre - justeringer i 2013 i Småhusplanen, som Fylkesmannen for kort tid siden har kjent ugyldig. Etter at endringene er klaget inn for Fylkesmannen.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Regler om blant annet bevaring av trær med en viss omkrets og høyde, forbud mot terrenginngrep på generelt grunnlag, og restriksjoner på bygging av underjordiske parkeringsanlegg.

Les også: Bor vi i den beste bydelen?

– Grunnen til at vi gjorde justeringene i 2013 i Småhusplanen, er jo på bakgrunn av det store utbyggingspresset i Oslo. Utbygging handler jo ikke bare om flere boliger, men også om hvor det bygges og hva som bygges. Og det må gjøres med kvalitet. Ja til fortetting ved knutepunktene, og der infrastrukturen tåler det. Ellers må gjelde balanse, i tillegg ivareta og bevare det som allerede er, sier byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H).

Les også: De nest rikeste klumper seg sammen

Kommunaldepartementet

Fylkesmannens vraking av justeringene i 2013, er nå klaget inn av Plan- og bygningsetaten til Kommunaldepartementet. Blir Fylkesmannen avgjørelse stående, så kan det bety mye for fremtidens utbygging.

– Det kan bety store endringer i hvordan det kan bygges på nabotomta, sier byuviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Det er nå bestemmelsene i den opprinnelig Småhusplan fra 2006 som gjelder, også med restriksjoner på hvor høyt og hvor mye det kan bygges på eiendommene som er regulert inn under planen. 4600 Nordre Aker-eiendommer er regulert inn under Småhusplanen.

– Blant annet ønsker vi at kommunen fortsatt skal kunne si nei til for store terrenginngrep, og totalt endring av topografien i eksempelsvis typiske rekkehus- og villastrøk - også for å bevare grøntarealer. Før 2013-spesifikasjonene, så var det ikke noe tydelige bestemmelser for hvor stor del av tomta som kunne sprenges og graves ut, sier Fredriksen.

Les også: Trakassert og mobbet; Det gjør fysisk vondt langt inni meg

Før første versjon av Småhusplanen ble vedtatt, kunne det poppe opp småblokker både her og der.

– Småhusplanen omfatter strøk i hele byen, fra Risløkka, Gamle Furuset, Høybråten og Grorud til Røa, Nordberg, Kjelsås, Nordstrand og Vestre Aker. Fortetting skal skje i knutepunkter og stasjonsnære områder der infrastrukturen tåler det økte boligantallet og sannsynligheten for at de nye beboerne kjører kollektivt er størst, sier Fredriksen.

Kvalitet

At Fylkesmannen i Oslo og Akershus nå har opphevet bystyrets ønskete endringer svekker ifølge Fredriksen kommunens mulighet for å stille krav til kvalitet.

– Oslos småhusområder utgjør unike kvaliteter for byen, og fortjener reguleringsbestemmelser som bidrar til at det som bygges hensyntar boområdene. Byrådet vil jobbe videre med saken, og om nødvendig foreslå bestemmelser som bidrar til at fortetting må skje med kvalitet, understreker byutviklingsbyråden.

I påvente av departementets avgjørelse.

Les også: Kvinne holdt nede og ranet i Ullevål Hageby

Les også: Gira på gatemegling

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse