Offentlig sektor til BI: - Stort behov for kompetanseutvikling

Én tredjedel av Master of Management-studentene ved Handelshøyskolen BI har offentlige jobber,

Én tredjedel av Master of Management-studentene ved Handelshøyskolen BI har offentlige jobber, i følge en ny undersøkelse.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.07.2008 kl 10:11

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: – Ansatte i offentlig sektor har et stort behov for kompetanseutvikling, sier Morten Fjeldstad, ansvarlig for programmene rettet mot offentlig sektor ved BI.

Statistikken kommer fra BIs siste studentundersøkelse for etter- og videreutdanning, hvor rundt 1700 deltok. På bachelornivå er tallet enda høyere, hele 43%. Bransjene som er mest representert totalt sett er administrasjon, kontor og personal, helse og sosial og IT.

– Norsk offentlig sektor blir av mange kritisert for å være for lite effektiv og resultatfokusert. Dette er de siste årene blitt bekreftet gjennom flere undersøkelser. Men vi merker nå en gryende erkjennelse også hos arbeidsgiverne av at det er stort behov for kompetanseheving. Vi har dessuten et stramt arbeidsmarked, hvor arbeidsgivere tilbyr etter- og videreutdanning for å holde på de gode hodene, sier Fjeldstad.

Bedre på egne premisser– Vi har forsket mye på offentlig sektor, og har derfor respekt for sektorens annerledeshet. Målet er ikke å gjøre den mest mulig næringslivsrettet, men bedre på sine egne premisser. Vi kan bidra med å se ting utenfra. Som Handelshøyskole har vi gode faglige forutsetninger for å forstå hva som skal til når det gjelder strategi, ledelse og organisasjon og økonomistyring, sier Fjeldstad.

Ønsker mer kompetanse

I BIs undersøkelse svarer respondentene at behov for økt kompetanse i jobben er den viktigste grunnen til at de har begynt å studere, etterfulgt av styrkede karrieremuligheter. Samtidig viser statistikk fra BI at over halvparten av studentene blir hos den samme arbeidsgiveren som før de begynte å studere.

Informasjon fra Statistisk Sentralbyrå viser at offentlig sektor er i sterk vekst, og at andelen offentlige sysselsatte i dag er på rundt 30%.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse