Stort flertall for anonyme skoleprøver

- Mange føler nok «trynefaktoren»

 

Stort flertall i Ungdommens bystyremøte for anonym retting av skoleprøver. - Mange føler nok «trynefaktoren», tror Ungdomsrådets Rasmus Skrivervik.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.10.2013 kl 17:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER/NYDALEN: Ungdommens bystyremøte, eller UBUM, arrangeres av Ungdomsrådet, en gang i året. En dagskonferanse for, av og med ungdom. Ungdommer fra Engebråten ungdomsskole, Nordberg ungdomsskole, og Berg og Nydalen videregående skoler deltar.

Konferansen skal få frem aktuelle saker som opptar barn og unge i bydelen, og som Ungdomsrådet skal jobbe med i året som kommer.

Årets UBUM-møte i bydelshuset i Nydalsveien, ble åpnet av SVs Heikki Holmås. Han snakket generelt om ungdomsmedvirkning, om ungdommenes viktige stemme i dag og i nuet, og at man må engasjere seg skal man påvirke.

Brakke, rusopplegg og retting

Så var det de unges tur. Av i alt 12 forslag fra de unge, så fikk tre av sakene flertall. «Brakke» i regi av Trikkehallen på Engebråten ungdomsskole, og for elevene i pausene, var ett av forslagene. Elevene på Nordberg  ungdomsskole har Glasshuset ved skolen.

Mens «alternativt rusopplegg» var et annet.

- Vi ønsker et alternativt «rusopplegg» for niende og tiendeklassinger. I dag er det et opplegg for åttendeklassinger, men etter vår mening er det i niende og tiendeklasse at det er mest behov, sier Rasmus Skrivervik i Ungdomsrådet på vegne av UBUM.

Tredje flertallsforslag ble «anonym retting».

- Det ble stort flertall for å jobbe for og støtte opp under anonym retting av skoleprøver, så mange føler nok «trynefaktoren» i skolen, sier Rasmus.

Høyres partiprogram

Elevorganisasjonen jobber også videre for anonym retting i skolen.

- Flere fylker har anonym retting, blant annet har Hordaland anonym retting på heldagsprøver, og andre er i gang med å prøve det ut. Elevorganisasjonen vil fortsette å jobbe for saken, og Høyre har jo også anonym retting i sitt partiprogram. Det blir spennende  å diskutere rammene rundt  anonym retting, både for ungdomsskole og videregående skole, sier leder av sentralstyret i Elevorganisasjonen, Liv Holm Heide.

Møre og Romsdal prøvde ut anonym retting, men gikk tilbake til «vanlig» retting - les mer her.

Ungdomsrådet

Bydel Nordre Aker ungdomsråd har 10 medlemmer og 4 varamedlemmer, som har blitt valgt av bydelens ungdommer i alderen 13 - 18år.

Hvert år får ungdomsrådet  tildelt midler fra en pott på 1,5 mill fordelt på alle bydeler i Oslo. Beløpet blir regnet ut i fra antall barn og unge som er registrert i bydelen. Bydel Nordre Aker får tildelt i overkant av 120 000kr, dette er penger som skal gå til tiltak som er rettet mot ungdom i bydelen og det er ungdommer som søker midler.

Kilde: Nordre Aker Bydel

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse