Stort prosjekt

Vann -og avløpsetaten legger opp til et stort prosjekt. Det blir en sårt tiltrengt modernisering av vannforsyningen. Slik er prosjektet planlagt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.04.2008 kl 09:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SVENSTUEN: Pumpestasjonene på Ris og Svenstua skal utbedres og moderniseres. Rør, motorer og pumper skal skiftes ut. Anleggene skal støye mindre og gi mindre vibrasjoner. Fra utsiden skal pumpestasjonene se penere ut. Disse stasjonene er helt sentrale for pumping av vann fra Oslo vest fra Oset vannbehandlingsanlegg. Når stasjonene kobles ut under ombyggingen, vil abbonenentene få vann fra Langlia vannbehandlingsanlegg.

GravingDet planlagte drikkevannsbassenget på Vettakollen skal forsynes med vann fra Svenstua pumpestasjon. De eksisterende hovedledningene fra pumpestasjonen må byttes ut. Det betyr oppgraving av veien. Arbeidet starter neste vår.

VettakollenVettakollen høydebasseng skal bygges for å sikre vannforsyningen til store deler av Bydel Vestre Aker og Nordre Aker. Det skal sikre nok kapasitet ved strømbrudd, ledningsbrudd eller pumpehavari. Med Vettakollen vil nesten hele Oslo vest forsynes fra nye Oset vannbehandlingsanlegg. Et forslag til reguleringsplan er under behandling. Det er to alternative løsninger for prosjektet. Det ene forslaget legger opp til at en større del av vannledningene vil gå i tunnel i stedet for grøft. Byggestart er planlagt neste år.

Nye OsetNye Oset vannbehandlingsanlegg skal være ferdig og i full drift i løpet av 2008. Anlegget skal forsyne vann til 90 prosent av Oslo. Her skal vannet renses både med kjemisk felling og filtrering. Vannet skal desinfiseres med ultrafiolett stråling.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse