Støtter Disen-foreldre og fraråder nye skolegrenser

Disen skole er en av de 29 osloskolene som UDE foreslår å endre skolegrensen til neste år. For noen av skolestarterne i 2016 betyr det at de må begynne på Årvoll skole. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

40 Disen-foreldre møtte opp da bydelsutvalgets arbeidsutvalg behandlet forslaget til nye skolegrenser, som vil ramme flere familier som i dag sokner til skolen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.10.2015 kl 20:12

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN: På grunn av elevveksten i Osloskolen har Utdanningsetaten foreslått at skolegrensene til 29 skoler endres fra høsten 2016. For Nordre Akers del vil dette primært ramme Disen skole.

Neste års førsteklassinger som bor i området mellom Lofthusveien i nord og Disenveien i sør, avgrenset av Tonsenveien i vest, og inkludert en løkke av Sophus Aars vei i nord øst, må belage seg på å starte på Årvoll skole, hvis UDEs forslag blir vedtatt av bystyret.

For enkelte barn kan det bety tre ganger så lang skolevei som tilfellet ville vært om de fikk starte på Disen skole.

LES OGSÅ: Er Tora (104) bydelens eldste?

– Permanent løsning på idlertidig utfordering.

– Det har vært en stor mobilisering i foreldregruppen, og jeg har snakket og mailvekslet med flere, forteller Bente M. Larsen (Ap), leder i bydelens Kultur- og oppvekstkomité, og representant i Disen skoles driftsstyre.

Se bildet større

Bente M. Larsen (Ap), leder i Kultur- og oppvekstkomiteen, og medlem i Disen skoles driftsstyre, referer fra møtet i bydelens arbeidsutvalg. FOTO: PRIVAT

Både Disen skoles driftsstyre og skolens FAU går sterkt mot forslaget, og gir uttrykk for dette i brev sendt til Utdanningsetaten tidligere denne uken.

Skolens kapasitetsutfordringer fører til at det er elleve flere skolestartere i 2016 enn det skolen har plass til (18 bor innenfor inntaksområdet som er foreslått endret).

I perioden 2017-2020 vil skolen imidlertid kunne ta i mot elevene som bor i disse områdene. Dermed vil i alt 62 elever i årene 2016 til 2020 bli flyttet til Årvoll skole, selv om Disen egentlig har kapasitet, mener utvalgene.

– Dette er et forsøk på en permanent løsning på en midlertidig utfordring, skriver skolens driftsstyre i brevet, og legger til at de anbefaler at utfordringene i 2016 løses ved enkeltvedtak.

Støtte fra bydelen

Torsdag møtte dessuten 40 foreldre opp i åpen halvtime, da bydelsutvalgets arbeidsutvalg skulle behandle forslaget fra Utdanningsetaten.

– Der vedtok vi tverrpolitisk å gå mot Utdanningsetatens forslag til endrede skolegrenser, sier kultur- og oppvekstkomité-leder Larsen.

Vedtaket ble fattet på vegne av bydelsutvalget, og er allerede sendt som bydelens høringsinnspill til forslaget om endrede skolegrenser. Vedtaket omfatter også endringsforslaget som vil ramme Grefsen skole, når Fernanda Nissen skole, på grensen mellom Nydalen og Bjølsen, står ferdig til neste år.

Paviljonger

Vedtaket lyder som følger:

Se bildet større

1. klassinger som bor i det merkede området må begynne på Årvoll skole i 2016. FOTO: UTDANNINGSETATEN

«1. De foreslåtte endringene for Disen skole frarådes. Utdanningsetaten må se etter andre løsninger, f.eks paviljonger eller at man vurderer enkeltvedtak som alternativ til vurdering av inntaksområde.
2. Det er naturlig at Ring 3 gjøres til grense mellom den nye barneskolen i Nydalen og Grefsen skole. Dette må være en stabil og permanent grense som sikrer tilhørighet og bygger stabile nærmiljø
3. Det må igangsettes planlegging av en ny barneskole i Frysjaveien- området for å sikre tilstrekkelig kapasitet i vår bydel, og som kan bidra til mer stabile inntaksgrenser.»

Foreldre: – Urimelig

Til Dagsavisen har Charlotte Rustad, som er mor til en av neste års skolestartere som blir rammet av grenseendringen, uttalt:

– I statistikken Utdanningsetaten legger frem er det kun for mange skolestartere til Disen skole i 2016. I perioden 2017-2020 vil det ifølge etatens egne tall være tilstrekkelig kapasitet ved Disen skole til å ta inn samtlige barn som starter i første klasse 2017-2020. At etaten nå foreslår at 62 barn ikke skal få gå på nærskolen sin de fem kommende årene, når det egentlig kun er behov for å finne en løsning for elleve barn i 2016, virker derfor svært urimelig.

Assisterendedirektør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen, forklarer til Dagsavisen at det gjøres det en helhetsvurdering basert på kriteriene 'avstand til naboskole med ledig kapasitet', 'trafikale forhold', 'topografi' og 'områdets naturlige nærmiljø' når det foretas endringer i inntaksområdene.

LES OGSÅ: Linderudkollen langrenn: Et miljø- og klimavennlig nærmiljøanlegg

Gjentakende

Disen skole har i mange år hatt for liten kapasitet til å ta imot alle elevene som sokner til skolen, og Nordre Aker Budstikke har ved flere anledninger skrevet om elever som må begynne på en annen skole enn der vennene deres går. Bydelspolitikerne har i flere omganger bedt om at UDE ser etter muligheter for å utvide dagens Disen skole for å møte elevveksten.

LES KOMMENTAREN SOM ER LEST AV OVER 30.000: Psykologen: – Vær så snill! Senk farten til barna våre

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse