Støyende baseskoler

Her fra Bogstad.

Ingen av baseskolene i en ny undersøkelse oppfylte myndighetenes krav til akustiske egenskaper, men elever og lærere er fornøyde.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.01.2010 kl 10:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Disen skole er en av ni baser i SINTEFs forskningsprosjekt. Til tross for støy, er brukerne fornøyde med løsningen. Arkivfoto: Karl A. Kjelstrup

OSLO/DISEN: Forskningsprosjektet «Planløsning, akustikk og støy i Baseskoler» i regi av SINTEF Byggforsk, er gjort på seks osloskoler med baseløsninger på barnetrinnet, blant dem Disen skole. De fem andre er Ammerud, Bogstad, Høybråten, Karlsrud og Linderud. I tillegg har tre baser for ungdomstrinn vært med; Karlsrud, Linderud og Øraker.

Ingen er gode nokIfølge prosjektrapporten har ingen av disse skolene tilfredsstillende akustiske egenskaper i forhold til kravene i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK). Det kan innebære at lydnivået fra ulike aktiviteter blir høyere enn nødvendig, og at undervisningssituasjonen oppleves som mer urolig.

Er likevel positive

Til tross for støyfunnene er de fleste elever og lærere som er spurt i undersøkelsen positive til baseformen. Lærerne presiserer likevel at en god og egnet utforming og planløsning var meget viktig som suksessfaktor, og de ønsket bedre fleksibilitet

— fortrinnsvis større grupperom eller muligheter for å dele opp hovedrommet i soner som ikke forstyrret hverandre.

Ved nesten alle skolene ble det påvist svakheter ved planløsningene som bidrar til å øke nivået av uro og støy. Forhold som bidrar til dette er først og fremst gjennomgangstrafikk i basene, og dernest en uheldig romform, hvor det blant annet ikke lar seg gjøre å samle elevene på en måte som gjør at alle ser og hører godt.

Disiplin er også en viktig faktor. Fire av de undersøkte basene hadde elever med atferdsproblemer, men sterkt fokus på disiplin gjorde at to av disse basene var de som opplevde minst uro og støy totalt. Utstrakt bruk av blandet aktivitet ble nesten alltid opplevd som forstyrrende.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse