– Støyskjerm må fornyes

– På tide med en mer moderne og virkningsfull støyskjerm, mener SV ved Nordre Akers lokalpolitiker Asle Reium – i bakgrunnen Aker Sykehus-bygninger.

Støyskjermen fra Sinsen og oppover er for lengst gått ut på dato, og beboerne i området utsettes for unødig mye støy, mener SVs Asle Reium.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.04.2008 kl 16:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Disen: Støyskjermen fra Sinsenkrysset til Bjerke, på nordsiden mot blokkene og rekkehusene i Disen- og Lofthusområdet, er etter lokalpolitiker for SV Asle Reiums mening, for lengst gått ut på dato.

"Første generasjons"– Dette er "første generasjons" støyskjerm. Den er bygget opp som en enkel plankeskjerm i relativt lav høyde. Gjennom mange år har skjermen tørket inn, og det har oppstått store sprekker i skjøtene mellom elementene. Enkelte steder er det også større hull, forteller Reium.

Rektylstøy

– Ingen tvil om at en støyskjerm i så dårlig forfatning utsetter beboerne i nærmiljøet for unødig støy. Jeg har vært i kontakt med beboere i området som blant annet må holde soveromsvinduet mot Trondheimsveien lukket om natten for å få sove, sier SV-politikeren, som mener beboerne på andre siden – og i Bydel Bjerke – er mer heldige, på bekostning av Nordre Aker-beboerne i "grenseland" mellom de to bydelene.

– På sørsiden av Trondheimsveien – mot Refstad – er det montert betongskjerm. Den hindrer nok mer støy mot beboerne på andre siden av betongen, men støyen blir også kastet tilbake mot nordsiden og Nordre Aker, mener Reium, som tror "trestøyskjermen" kan være satt opp helt tilbake til 1982/1983.

Fremmer sak

– Og etter det jeg har funnet ut ble det tidlig på 90-tallet satt opp små prøver på alternative skjermer mot Nordre Aker-området, basert på nyere teknologi. Men til tross for økende trafikk og at svakhetene ved skjermen lenge har vært åpenbare, er det ennå ikke satt i gang arbeid med utskifting, og det på en av landets mest trafikkerte strekninger. Det ønsker SV å gjøre noe med, sier Reium som selv er bydelsutvalgsmedlem, og forteller at partiet vil fremme støyskjermsak i førstkommende miljø, plan- og samferdselskomité-møte.

– Vi regner med et flertall i komiteen for å fremme saken i bydelsutvalgsmøte. Bydelen bør så fremme egen sak overfor Statens Vegvesen, som har ansvaret for oppsetting av støyskjermer, sier Reium.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse