Student med trang økonomi?

Trine Hagfors (t.v.) forteller vennene Eirik Waage Gismervik og Tiffany Andersen om hvor enkelt det er å søke om midler fra legater.

Det kan være mange skattefrie tusenlapper å hente, dersom du tar deg tid til å se hvilke støtteordninger som finnes.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.08.2006 kl 11:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: Hvert år deles det ut rundt en halv milliard kroner i legater og stipend her i landet. Rundt halvparten av disse pengene går til studenter.

5-10 000 i året

Frysjabeboer Trine Hagfors (24) tar en master i økonomi på Handelshøyskolen i København og er for tiden på utveksling på BI i Oslo. Før hun begynte å studere, tok hun seg tid til å undersøke de mange fondene og legatene som finnes. Det er hun glad for nå. De siste fem årene har hun nemlig mottatt mellom 5-10 000 kroner fra et privat fond.

- Fordi jeg er på utveksling i år får jeg i tillegg støtte fra Erasmus, forteller hun fornøyd.

Her kan du søke!Den fullstendige oversikten over legatene finnes i Legathåndboken. Vi har tatt en titt på noen av de mange legatene ungdommer i Nordre Aker kan søke om midler fra:

Hanna og Peter Andreas Morells legatTil trengende og personer som har behov for støtte i sin utdannelse etter videregående skole. Søkeren må være bosatt i Grefsen menighet. For de som søker støtte til utdannelse må det vedlegges kopi av semesterkort (betalt semesteravgift for inneværende periode) samt oppdatert bostedsbevis. Søknadsfrist er 1. desember. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: Adv. Trond B. Kiserud, Boks 6917 St. Olavs pl., 0165 Oslo.

Inga og Andreas Wettres hjelpe- og støttefondTil trengende, støtte for utdannelse, til å skaffe unge mennesker arbeid eller andre veldedige eller almennyttige formål. Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles om sommeren. Søknaden sendes til: Wikborg, Rein og Co., Adv. Sven Eriksrud, Boks 1513 Vika, 0117 Oslo.

Lise og Arnfinn Hejes fondTil yngre personer for utdannelse av praktisk, teoretisk eller kunstnerisk art i Norge eller utlandet. Stipendier gis til videreutdannelse etter alminnelig skoleutdannelse. Utdelingen skjer i desember, og søknadsfristen er 1. september. Det er nødvendig med eget søknadsskjema som fås ved skriftlig henvendelse til: Adv. Harald Røer, Røer gård, 1450 Nesoddtangen.

Johan Helmich Janson og Marcia Jansons legatTil kvinner og menn under utdanning som i teori og praksis har vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige. Støtte gis til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Les mer om legatet og last ned søknadsskjema på: www.jansonslegat.no

Oslo Handelsgymnasiums stipendierOHG deler ut en del stipendier til sine uteksaminerte studenter. Stipendiebeløpene er vanligvis på inntil 10 000 kroner. Ved utdelingen legges det vekt på eksamensresultater fra OHG og senere studier. Det gis en viss prioritet til studier i utlandet, og lengre utdanning prioriteres. Stipend til 1. studieår etter avlagt eksamen ved OHG kan ikke påregnes. Eget søknadsskjema fås fra: Oslo Handelsgymnasium, Postboks 2474 Solli, 0202 Oslo.

Fondet for International Baccalaureate ved Berg videregående skolePengene skal bidra til at ledelse, lærere og elever ved Berg skole kan delta i International Baccalaureate Organisation's faglige konferanser, kurs og elevsamlinger, til innkjøp av utenlandsk faglitteratur og lærebøker og til å fremme IB-aktiviteten i Norge. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema. Søknaden sendes til: Berg videregående skole, John Colletts allé 106, 0870 Oslo.

Oslo Katedralskoles felleslegatTil tidligere elever som har fullført og bestått eksamen ved skolen (ikke privatister). Søkere kan ikke ha gått ut fra skolen for mer enn tre år siden, og må ha kammet inn og begynt på et fagstudium, herunder ha bestått forberedende prøver eller tilsvarende der dette kreves. Man må kunne dokumentere at de ovennevnte krav er oppfyllt. Årlig tildeles i alt 2-3000 kroner. Søknadsfrist er 1. februar, og tildelingen skjer i løpet av våren. Eget søknadsskjema kan bestilles fra: Oslo Katerdralskole, Boks 2733 St.Hanshaugen, 0131 Oslo.

Oslo kommunes idrettsstipendTil medlemmer av lag som er registrert i Oslo Idrettskrets. Det går til aktive idrettsutøvere for særlig fremtredende innsats på sine områder. Stipendiet kan også utdeles til aktive idrettsutøvere som ønsker å utdanne seg til trenere for osloidretten, for eksempel ved kurs og eventuelt videreutdanning i inn- eller utland. Samlet deles det ut stipendier for 100 000 kroner hvert år. Søknadsfrist er 1. februar. Du kan få mer informasjon om idrettsstipendet, hvis du henvender deg til Oslo Idrettskrets på telefon 22 57 97 00.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse