Studentboligbygging fra neste år

Fredrik Refsnes, leder av Velferdstinget, møtte Fabian Stang tidligere i år.

Får Studentsamskipnaden det som de vil, kan arbeidet med om lag 350 nye studentboliger i Nordre Aker starte neste år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.12.2008 kl 13:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
BLINDERN: – Det er veldig gledelig at bolig og velferd for studenter blir prioritert, sa Fredrik Refsnes, leder av Velferdstinget (VT) i Oslo, til Nordre Aker Budstikke da regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2009 bevilget 220 millioner kroner til bygging av 1000 ny studentboliger på landsbasis.

Han håpet da at de fleste av disse ville komme i Oslo.

Bygger ut studentbyene

Nå har Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) søkt Kunnskapsdepartementet om tilskudd til å bygge 421 nye studentboliger i 2009, om lag 350 av dem i Nordre Aker, skriver Universitas.

Av prosjektene SiO mener kan komme i gang allerede neste år er 96 boliger ved Vestgrensa Studentby, 221 ved Sogn Studentby, 55 boliger fordelt mellom Sogn, Kringsjå og Enerhaugen, og 33 boliger ved Fagerborg.

Prioritert blant disse er fullfinansiering av Vestgrensa 2, der SiO totalt håper på å få bygge nærmere 200 studentboliger. Uenighet om tomtepris mellom Oslo kommune og SiO, og etasjestrid med naboene, har foreløpig utsatt prosjektet.

Halvparten i Oslo

– Halvparten av alle studentene som sto i boligkø i sommer, søkte i Oslo. I tillegg mener vi det bør legges vekt på at 38 prosent av studentene som i dag bor i en studentbolig i SiO er internasjonale studenter, sier direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg, til Universitas.

Fredrik Refsnes i VT mener det gledelige ved søknaden fra SiO er at byggingen kan komme i gang allerede i 2009.

Fordelingen av tilskudd til studentboligbygging blir offentliggjort i februar. SiO har i dag om lag 6000 utleieboliger i Oslo.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse