Styrker Oslo-politiet

Illustrasjonsfoto

Oslo-politiet får 38,2 millioner mer til neste år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.10.2008 kl 15:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt i 2009 med 38,2 millioner kroner i forhold til i år. Dette skal være nok til 20 nye politi-stillinger.

I tillegg skal det opprettes to nye politiposter. Antall elever ved Politihøgskolen økes også.

Flere stillinger

Økningene skal sikre 20 nye politistillinger fra høsten 2009, styrking av utlendingsforvaltningen og opprettelse av sivile stillinger, slik at politiutdannet personell kan frigjøres fra administrative oppgaver», skriver Regjeringen.

I tillegg skal det opprettes to politiposter, samt at bekjempelsen av økonomisk kriminalitet skal styrkes. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politi og påtalemyndighet nasjonalt med 216 millioner kroner etter lønns- og prisveksten. For disse pengene skal det bli flere stillinger for nyutdannede politifolk, flere sivile stillinger, økt opptak ved Politihøyskolen, samt en rekke andre tiltak, går det frem av en pressemelding som ble sendt ut i dag.

For 2009 settes opptaket ved Politihøyskolen til 552 studenter, en økning på 120 elever. Som en konsekvens øker også bevilgningene til skolen med 30 millioner kroner.

Det lyktes ikke Lokalavisene i Oslo å få noen kommentar fra Politihøgskolen tirsdag. Som kjent er kapasiteten ved Politihøgskolen i Oslo ganske så sprengt, og det er nødvendig med flytting innen få år. Politiets Fellesforbund roser Justisministeren for at han vil øke opptaket til Politihøgskolen.

- Puslete satsning- Men den puslete satsningen på flere sivile stillinger er veldig skuffende. 10 millioner kroner betyr 20 stillinger i hele politinorge, sier Arne Johannessen til VG. Etter å ha gått gjennom det foreslåtte statsbudsjettet, frykter Politiets Fellesforening at resultatet blir mindre penger til drift og reeel kriminalitetsbekjempelse.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse