Styrker ungdomsarbeidet med 400.000 kroner

Et langt fakkeltog med Ullevål-ungdom gikk gjennom Nydalen. Det imponerte lokalpolitikerne. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bydelspolitikerne kommer Ullevål-ungdommene i møte, og flytter nesten en halv million i bydelsbudsjettet for å styrke kultur- og det forebyggende arbeidet i bydelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2016 kl 10:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: 50-60 Ullevål-ungdommer gikk i fakkeltog før BU-møtet i Nydalen torsdag kveld.

Selv om avdelingssjef for Oppvekst, Trine Køhncke Urholt, prøvde å berolige med at det ikke er foreslått å kutte noe til ungdomsarbeidet i bydelen, er ungdommene misfornøyde med at det vil bli endringer.

Etter 2016 bortfaller nemlig et treårig tilskudd på omlag 450.000 i året fra Bufdir, og driften flyttes fra den private aktøren Iclub til Bydel Nordre Aker.

LES HVA BYDELEN MENER: Styrker tilbudet ved Abelloftet i 2017

Se bildet større

Trine K. Urholt. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Tett knyttet til dem som jobber der

– Vi elsker å snakke med de som jobber der, og får mange gode tips og råd om alt mulig. De driver stedet på en veldig bra måte, og gir oss lyst til å være på Abelloftet. Magnus og King en stor del av Abelloftet og har blitt tett knyttet til oss. Mye av grunnen til at vi kommer dit er på grunn av dem, sa Jens Andreassen, en av ungdommene som sitter i Abelstyret.

Magnus Ormåsen uttalte tidligere torsdag at de som driver Abelloftet, og ungdommene, ikke er tatt med på råd i forbindelse med at tilbudet skal legges om.

Han understreket imidlertid i BU at samarbeidet med bydelens ansatte i forebyggende- og kulturseksjonen er svært godt.

– Det er ikke noe krav fra oss at tilbudet på Abelloftet skal drives privat. Da vi foreslo kulturhus på Abelloftet ønsket vi et kommunalt tilbud. Det var bydelen som ønsket et anbud med private aktører, sier Ormåsen.

Han understreker at både han og King Ho Wong, som han driver tilbudet sammen med, gjerne vil fortsette i kommunal regi.

Se bildet større

Magnus Ormåsen. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

– Imponert

Ungdommene ved Abelloftet har denne uken sendt mailer og meldinger til lokalpolitkerne. Flere av BU-medlemmene forteller Nordre Aker Budstikke at trykket av henvendelser har vært stort.

– Vi er veldig imponerte over engasjementet fra ungdommene, kvitterte BU-leder Per H. Christiansen.

I budsjettmøtet torsdag gikk et enstemmig BU inn for et verbalvedtak om driften av Abelloftet, som sier:

«Bydelsutvalget forutsetter at de endringer som dette innebærer, gjøres i samarbeid med brukerne og forankres hos bydelsutvalgets kultur- og oppvekstkomite. Bydelsutvalget forutsetter at dette viktige tilbudet ikke blir svekket.

Bydelsutvalget forutsetter at det samarbeides med IClub i en overgangsperiode og at driften av Abelloftet behandles i kultur- og oppvekstkomiteen så snart som mulig.

Bydelsutvalget forutsetter at eventuell omdisponering av midler gjøres innenfor det vedtatte budsjettet».

Se bildet større

Ungdommene gikk gjennom BU-salen før møtet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Setter av penger

Og de 'eventuelle omdisponeringene' ble gjort. SV og Venstre fremmet forslag om å avsette 400.000 kroner til Kulturenheten, og Forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Et enstemmig BU gikk inn for å flytte på pengene.

Hvordan pengene skal brukes er det opp til bydelsadministrasjonen og kultur- og oppvekstkomiteen å avgjøre.

(Slik ble det omdisponert: Bystyret vedtok 14. desember å reversere et foreslått rammekutt til bydelene, det betyr at Nordre Aker får utvidet budsjettrammen med 111.000 kroner mer enn først forespeilet. Disse ønsket bydelsadministrasjonen å bruke til kompetansemidler. BU tok 400.000 fra en totalpott på 436.000 avsatt til kompetansemidler, til å styrke Kulturenheten og Forebyggende barne- og ungdomsenhet.)

Vil sikre drift av ungdomstilbud

BU vedtok også et verbalvedtak der de ber bydelsasministrasjonen lage en sak om driften av ungdomstilbudene i bydelen, herunder langsiktig finansiering av tilbudene, slik som blant annet ved Glasshuset, Abelloftet og Trikkehallen i løpet av 2017. Dette for å forhindre at man senere kommer i en liknende situasjon der fritidstilbudet til bydelens ungdom blir satt i fare.

Ingen endringer

Foruten de 400.000 kronene som ble flyttet på, vedtok bydelsutvalget bydelsbudsjettet slik det ble lagt frem av bydelsdirektøren.

Bydelens økonomiske netto budsjettramme for 2017 er på over 1,5 milliarder kroner, og er fordelt slik på de fire funkjsonsområdene «Administrasjon og fellestjenester», «Barnehager» og «Oppvekst», «Helse og omsorg» og «Sosiale tjenester og ytelser»:

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse