ANNONSE
Annonse

Styrker ungdomstilbudet på Abelloftet i 2017

ABELLOFTET: Ungdomshus i tredje etasje i kinobygget på John Colletts plass. ILLUSTRASJONSFOTO

Oppvekstsjefen i Nordre Aker beroliger ungdommene som frykter at fritidstilbudet på Ullevål blir dårligere neste år. – Tvert imot. Det skal styrkes, sier Trine Køhncke Urholt.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.12.2016 kl 10:24

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL/NYDALEN: – Det foreligger ingen forslag til kutt i fritidstilbud verken ved Abelloftet, eller de andre fritidsarenaene i bydelen, Glasshuset og Trikkehallen, ved torsdagens budsjettbehandling, sier Urholt.

Hun er avdelingsdirektør for Oppvekst i Bydel Nordre Aker, og rykker ut etter at ungomsstyret ved Abelloftet torsdag kveld meldte at de planlegger fakkeltog og appeller i forkant av bydelsutvalgets budsjettmøte på torsdag.

ABELLOFTET: Ungdomshus i tredje etasje i kinobygget på John Colletts plass. ILLUSTRASJONSFOTO

Fra privat til kommunal drift

I budsjettforslaget fra bydelsdirektøren fremkommer det at bortfallet av et treårig driftstilskudd på omlag 450.000 kroner i året fra Bufdir, som ble gitt i perioden 2013-16, kan gjøre det vanskelig å opprettholde tilbudet, personalet og åpningstidene på ungdomsklubben Abelloftet på Ullevål.

– Det er synd at denne budsjetteksten har skapt så stor uro. Tvert i mot kommer vi til å styrke bemanningen ved Abelloftet i 2017, sier Urholt.

Hun vedgår at formuleringen i budsjetteksten burde vært annerledes. Teksten pekte på utfordringer som kunne oppstå i 2017, i forbindelse med at tilskuddet ble borte, og at driften skulle flyttes fra den private aktøren Iclub til bydelen.

I etterkant av at budsjetteksten ble skrevet har bydelen imidlertid funnet andre løsninger som ikke bare sikrer driften, men styrker det, ifølge oppvekstsjefen.

Beholder åpningstider, flere ansatte

Det er lavterskeltilbudet to kvelder i uken, mandag og torsdag klokken 15-20, som siden 2013 har blitt drevet av den private aktøren Iclub, etter avtale med bydelen, som er berørt. Avtalen løper ut 2016, og fra neste år skal bydelen drive tilbudet selv.

– Det er tydelige signaler fra byrådet om at vi i mindre grad skal bruke private leverandører. I tillegg ser vi at vi kan få bedre kvalitet når lavterskeltilbudet på Abelloftet blir en del av det helhetlige tilbudet til enhetene Kultur og Forebyggende barne- og ungdomstiltak, sier Urholt.

Tilbudet vil, som i dag, bli ledet av bydelens kultur- og nærmiljøkonsulent Kjetil Wevling, som er godt kjent på Abelloftet.

Åpningstidene for lavterskeltilbudet mandager og torsdager reduseres ikke i 2017. I tillegg styrkes bemanningen ved Abelloftet i forhold til dagens situasjon, fra to til tre ansatte.

Miljøterapeut og miljøarbeider

– Bydelen har lagt stor vekt på å unngå å svekke ressurser som per i dag jobber i direkte kontakt med barn og unge innenfor Forebyggende enhet. Forebyggende enhet ønsker imidlertid å benytte deler av en miljøterapeutstilling som i dag ikke er besatt, inn i åpningstiden i lavterskeltilbudet på Abelloftet én kveld i uka, sier Urholt.

En årsak til dette er at ungdommene fra Ullevål, som går på Marienlyst skole i Bydel St. Hanshaugen, ikker har miljøterapeut på skolen. Siden disse ungdommene er bosatt i Nordre Aker, vil bydelen sikre tilbudet ved å ha miljøterapeut på Abelloftet.

I tillegg opprettes det en miljøarbeiderstilling. Denne stillingen finansieres ved hjelp av midler som i dag er satt av til drift, og ved å omrokkere ressurser som tidligere er brukt på administrative oppgaver.

Overgangsperiode

Bydelen er i dialog Iclub som drifter tilbudet i dag for å sikre en god overgang der ungdommene kan få tid til å bli kjent med de ansatte som nå skal jobbe ved Abelloftet. Bydelen har tilbudt Iclub å drifte tilbudet to-tre måneder inn i 2017.

– Vi skjønner godt at ungdommene har blitt glade i Magnus og King i Iclub. De har gjort en veldig god jobb, sier Urholt.

Hun understreker at endringene gjelder lavterskeltilbudet mandager og torsdager. Den øvrige virksomheten på Abelloftet, med utleie av lokaler, aktiviteter og kurs mandag til torsdag klokken 14-22, vil fortsette som tidligere.

Glasshuset

Ettersom det har vært uttrykt bekymring for tilbudet også ved Glasshuset på Nordberg, ønsker Urholt å understreke at tilbudet også der skal styrkes.

– Vi foreslår å legge inn penger til at helsesøsterstillingen som til nå har fått prosjektstøtte, finansieres permanent gjennom bydelens budsjett.

Hun forteller også at det jobbes med å få på plass permanent finansiering av en 30 prosent psykologstilling ved Gasshuset, som prosjektfinansieres delvis inn i 2017.

– Tilbudet ved Glasshuset har fått mye positiv omtale, og vi ser på mulighetene for å opprette det samme ved flere av ungdomsskolene i bydelen. Dessverre er det knapphet på lokaler, ikke ressurser til stillinger, det står på, sier oppvekstsjefen.

Les omtalen av bydelsbudsjettet her: – Satser på de aller yngste og de eldste

Bydelsutvalget behandler forslaget til budsjett 2017 i sitt møte torsdag 15. desember klokken 18.00 i Nydalsveien 21. Møtet starter med åpen havtime.

OPPDATERT: Slik endte behandlingen: Bydelsutvalget flytter på nesten en halv million kroner

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse