Svak vekst i bruk av private leverandører av hjemmehjelpstjeneste

Den månedlige rapporten fra Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune viser en svak vekst i bruk av private tjenesteytere i hjemmehjelpstjenesten samlet for Oslos bydeler.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.06.2007 kl 10:25

Ved utgangen av april i år valgte 12,3 prosent private leverandører, mot 12,1 prosent ved utgangen av mars. Målt i antall hjemmehjelpstimer er den private andelen noe lavere. Ved utgangen av april var denne på 10,6 prosent, men økte med 0,8 prosent fra mars. Brukervalgsordningen innen hjemmehjelpstjenesten ble innført i alle bydeler fra september 2006.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!