Pårørende skal hjelpe sykehjemmene: Sykehjemmene evalueres

 

Pårørende til sykehjemsbeboere i Oslo vil i disse dager motta et spørreskjema i posten. Ved å svare på skjemaet kan man bidra til å forbedre sykehjemmets tjenester.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.08.2008 kl 11:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Oslo kommune har sendt ut brev til de pårørende, som inneholder et spørreskjema på fire sider.

http://www.bedrekommune.no/svar/">Til internettskjemaet

Kommunen opplyser at svarfristen er 3.september og at svarene vil behandles anonymt.

Bedre tilbud til beboerne

Grunnen til at de har sendt ut skjemaene er at de ønsker å gi brukerne et enda bedre tilbud enn hva de har i dag.

- Vi er opptatt av å skape et bedre tilbud til beboerne ved våre sykehjem. Da er det viktig for oss å vite hvordan du som pårørende opplever kvaliteten. Vi har derfor laget en pårørendeundersøkelse og håper du har anledning til å delta. Ved å svare på spørsmålene vil du gi oss en god oversikt over hva vi bør forbedre, meder Helse og velferdsetaten på kommunens hjemmeside.

Kun for langtidsplasser

Etaten opplyser også at det bare er pårørende til langtidsbeboere som blir invitert til å svare.

Pårørende til dagsenterbrukere og beboere på korttids-, aldershjem- og rehabiliteringsplass vil altså ikke motta noe spørreskjema denne gangen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse