Sykkelvei fra Nydalen til Storo

Hovedsykkelveinettet skal blant annet legge til rette for at flere ønsker å sykle - raskere og tryggere - til jobb.

Byrådet går for ny sykkelvei fra Nydalsbrua til Storo - i tråd med "Hovedsykkelveinettet" som allerede er vedtatt av bystyret.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.10.2007 kl 13:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nydalen/Storo: Allerede i 1999 ble plan for "Hovedsykkelveinettet" vedtatt av bystyret. Sykkelveinett-planen har som mål å dekke behovene til transportsyklistene i Oslo. Det vil si syklister som først og fremst skal fort frem til skole og jobb. I tillegg skal sykkelveinettet være med på å få flere til å sykle - særlig til jobben. Nå har byrådet behandlet strekningen fra Nydalsbrua til Storo, og innstiller til Oslo bystyre på at sykkelveien på 1.3 km blir opparbeidet. I tillegg skal kollektivfeltet på samme strekning utbedres.

Undergangen ikke med

Da sykkeltraséen ble behandlet i Nordre Aker BU, hadde bydelsutvalget enkelte bemerkninger.

- Blant annet ønsket bydelen at den smale undergangen (fra Nydalen og opp til Ring 3 mot Storo) skulle bli utvidet og integrert i planen. Men det har ikke byrådet tatt hensyn til. Og slik jeg oppfatter denne innstillingen vil en utvidelse av undergangen muligens bli vurdert først i forbindelse med nytt Nydalskryss, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Nytt Nydalskryss skal etter planen først realiseres i perioden 2018 - 2027.

- Uansett, det er positivt med sykkelveien og utbedring av kollektivfeltet mot Storo. Særlig med tanke boligvekst og næringsliv i Nydalen. Ring 3 gjennom Nordre Aker vil være en flaskehals i rushen i lang tid fremover, noe som dessverre medfører mye trafikkbelastning på småveiene, sier Ihlen.

Drammensveien - Ryen

Strekningen fra Nydalen til Storo går under rutene "Ring 1, 2 og 3" i hovedsykkelveinett-planen. Ringene følger de etablerte veiringene, og skal i hht. til planen "...samle opp og fordele syklistene mellom de sentrumsrettede rutene." Rute "Ring 3" går fra Drammensveien, over Smedstad, Vinderen, Ullevål, Nydalen, Storo, Sinsen, Økern, Teisen-krysset, Bryn og Ryen.

På samferdselsetatens nettsider ligger kart over det planlagte hovedsykkelveinettet, med oversikt over hvilke strekninger som er opparbeidet i henhold til planen, og hvilke som gjenstår.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse