Sykkelvei Nydalen - Storo vedtatt

Bystyret har nå vedtatt at det skal opparbeides sykkelvei fra Nydalsbrua til Storo, samt skal kollektivfeltet på samme strekning utbedres. foto: Kristin Tufte Haga

Bystyret har enstemmig vedtatt forslag om sykkelvei og utbedring av kollektivfelt fra Nydalen til Storo.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Storo/Nydalen:Plan for "Hovedsykkelveinettet" ble vedtatt av bystyret 1999. Målet med planen er å dekke behovene til transportsyklistene - det er Oslo-syklister som skal fort frem til skole og jobb. Sykkelveinettet skal også bidra til å få flere til å sykle - særlig til jobben.

Forrige onsdag sa bystyret ja til regulering av sykkelvei fra Nydalsbrua til Storo. I tillegg mener bystyret, som byutviklingskomiteen, at framkommeligheten for kollektivtrafikken på denne strekningen langs Ring 3, må forbedres.

Sykkelvei-strekningen fra Nydalen til Storo går under rutene "Ring 1, 2 og 3" i hovedsykkelveinett-planen. Ringene følger de etablerte veiringene, og skal i hht. til planen "...samle opp og fordele syklistene mellom de sentrumsrettede rutene."

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse