Sykkelveien utsettes ett år

SYKLING UNNTATT ENVEISREGULERING MED MOTSTRØMS SYKKELFELT (illustrasjon): I Jutulveien mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei planlegger Bymiljøetaten å etablere et sykkelfelt mot regulert kjøreretning for biltrafikk FOTO: Bymiljøetaten

Bymiljøetatens høring om sykkeltiltak i Jutulveien er nå utsatt ett år etter at naboer uttrykte bekymring for uventede konsekvenser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.07.2017 kl 10:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta: Sykkelfelt

Planforslaget Bymiljøetaten legger frem for Jutulveien innebærer:

  • Etablering av sykkelfelt i vestgående retning mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei
  • Etablering av sykkelfelt i begge retninger mellom Uelands gate og Tåsenveien
  • Sykkelprosjektet tar i mot og behandler søknader fra bydelene om ulike aktiviteter og tiltak som de vil gjennomføre. Det er opp til hver enkelt bydel hvordan de velger ut tiltak, men bydelsutvalgene skal være informert om det som gjennomføres for at det skal ha både politisk og administrativ forankring.
  • Byrådet har gitt 10 millioner kroner som skal gå til bydelene for å få flere til å gå og sykle i 2016. I 2017 økes dette til 20 millioner.
  • Lurer du på hvordan din bydel jobber med dette, kan du ta kontakt med bydelen du tilhører. Nordre Aker: post@bna.oslo.kommune.no

Kilde: Sykkelprosjektet, Bymiljøetaten

TÅSEN: Bymiljøetaten har besluttet at det ikke skal bygges ny sykkelvei i Jutulveien før det har blitt etablert beboerparkering i området, samt å utsette høringen om veien kan stenges for gjennomgående trafikk.

Fremdriften av sykkeltiltaket endres dermed fra høsten 2017 til sommeren 2018, hvor en omfattende trafikkanalyse vil ta sted i 2017.

– Vi skulle selvsagt ønske at sykkelfeltet kunne kommet på plass i år, men summen av innspill fra beboere samt bydelsutvalgets vedtak gjorde at vi besluttet å vente til neste sommer når beboerparkering innføres i samme område, sier Liv Jorun Andenes, kommunikasjonsansvarlig i Sykkelprosjektet, til Nordre Aker Budstikke.

Se bildet større

Slik går sykkeltrasen FOTO: Bymiljøetaten

– Uheldige konsekvenser

Sykkelprosjektet i Bymiljøetatens forslag for å gjøre Jutulveien bedre for syklister og fotgjengere fikk mange innspill i et åpent informasjonsmøte den 30. juli.

Flere naboer uttrykte bekymring for at parkeringssituasjonen i området skal forverre seg i følge av tiltakene, og fikk derfor gjennomslag for forslaget om å vente med gjennomføring av sykkelvei inntil gjennomføring av beboerparkering innføres samtidig.

Bydelsutvalget i Nordre Aker uttalte at de er positive til forslagene om sykkeltiltak i Jutulveien, men at de kan ha uheldige konsekvenser for beboerne.

– Vi mener imidlertid at forslaget som nå foreligger vil ha uheldige konsekvenser for beboerne dersom det ikke samtidig blir etablert beboerparkering i området, blant annet for å hindre mye fremmedparkering av ansatte på Ullevål sykehus.

– Det bør også vurderes om Jutulveien kan stenges for gjennomkjøring av biler og at det tilrettelegges for begrenset beboerparkering, av- og pålessing og TT-transport i veien, så fremt det ikke går ut over trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og syklister.

LES MER: Kraftig protest fra naboer o gbydelsutvalget på sykkelforslaget i Jutulveien

Se bildet større

FOTO: Bymiljøetaten

Motgående sykkelfelt

Bymiljøetaten har tidligere uttalt at det er et behov for å etablere sykkelfelt på begge sider av gaten, skrev Nordre Aker Budstikke i fjor.

Se bildet større

Jutulveien er i dag enveiskjørt, med gateparkering. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Jutulveien er enveisregulert, og for å gjøre det mulig å sykle i begge retninger, er det dermed nødvendig å etablerte et motgående sykkelfelt.

Møtet 30. juni belyste hvordan flere naboer har uttrykt sin usikkerhet rundt trafikksikkerhet, ønske om fartsreduserte tiltak, og muligheten for å stenge gjennomkjøring i frykt for biler kjører i for stor fart.

– Vi fikk inn mange gode innspill i høringsperioden, og vi vil nå blant annet se på muligheten for å stenge Jutulveien for gjennomgangstrafikk, sier Andenes.

Dette skal gjøres i trafikkanalysen som skal foretas i 2017. En oppsummering av høringsinnspillene samt Bymiljøetatens svar finner du HER (ekstern lenke).

Les mer om forslaget til sykkeltiltak på Oslo kommunes nettsider.

LES OGSÅ:

MELD DEG PÅ NYHETSBREV!
Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse