t Fakta

Sognsveien: En av de viktigste tverrforbindelsen mellom Ring 2 og Ring 3. Foto: Tone Berild Kristiansen

Ulykkespunktene

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
n Sognsveien er i dag en av de viktigste tverrforbindelsen mellom Ring 2 og Ring 3, med en årsdøgntrafikk på cika 14 000. Fartsgrensen er 40 km/t. Sognsveien betjener områdene den skjærer gjennom, Ullevål hageby og Blindern, og har i tillegg en stor andel gjennomgangstrafikk mellom ringårene.

n Det er to punkter som er klare ulykkespunkter. Det ene punktet er krysset ved John Colletts plass og det andre er krysset ved Trollsvingen/Møllesvingen/Tyrihansveien. I det sistnevnte krysset har det vært 5 ulykker i løpet av åtte år. Skadeomfanget er lettere skade, og type ulykke var både kollisjon mellom biler, påkjørsel i gangfelt, samt velting på motorsykkel.

n De resterende ulykkene i planområdet har vært kollisjon mellom biler (lettere skade) eller påkjørsel av syklist (alvorlig skadet syklist).

Ulykkesdata for kommunale veier er innhentet fra Samferdselsetaten. Bare politirapporterte ulykker med personskade er med i oversikten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse