- Ta støymålingene på alvor

Norsk Forening mot Støy, ved daglig leder Torleif Johnsen og aksjonsleder Odd Arne Lande, er helt enige om at støyen langs Grefsenveien må reduseres.

Norsk Forening mot Støy støtter Grefsenbeboerne. - Reelle støy- målinger i Grefsenveien må komme foran teoretiske PC- beregninger, sier daglig leder Torleif Johnsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.06.2006 kl 13:56

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Norsk forening mot Støy mener en styrket kollektivtransport kan være et viktig virkemiddel til mer fokus på støyproblematikken.

– De fleste ønsker vel et godt kollektivtilbud, men det må gå hånd i hanske med tiltak for redusert støy. Det er misforstått støtte til kollektivselskapene å se gjennom fingrene med de betydelige støyproblemene som også kollektivtransport kan påføre folk, sier foreningens daglige leder, Torleif Johnsen.

Reelle målinger

Foreningen støtter beboerne fullt ut i deres krav om nedsatt fart i Grefsenveien - fra 50 km/t til 40 km/t.

– De reelle målingene foretatt langs veien gir ingen tvil om at trikken forårsaker for mye støy for de nærmeste beboerne. Målingene må tas alvorlig og ikke avvises ut fra teoretiske PC-beregninger. Å sette ned farten med 10 km/t i Grefsenveien reduserer beboernes støyplager. Vi bør lære av svenskene - i Stockholm har myndighetene satt ned farten til 30 km/t på alle lokale veier, og unntakene skiltes. Reduksjon av støy var en del av begrunnelsen for 30 km/t, sier foreningslederen.

Leire

Johnsen forteller at Grefsen-grunnen er mye leire.

– Det i tillegg gjør at "strukturlyd" overføres fra skinnene til boligene, sier daglig leder i Støyforeningen.

Aksjonsleder for lavere fart i Grefsenveien, Odd Arne Lande, er selvfølgelig glad for støtten fra Støyforeningen. Han forteller at støyen er ekstra ille om vinteren.

– Egenresonansen til leirmassene fører vibrasjonene langt - hele året. Men om vinteren er situasjonen enda verre. Med frost i øvre del av leiregrunnen som skinnene ligger på, overføres vibrasjonene direkte på husene, sier han. I følge Lande er det skiftet ut gamle skinner frem til "Platået" - men derfra til endeholdeplassen er skinnene gamle, og ligger ikke på vibrasjonsdempende underlag.

Vil du vite mer om fartsgrensen på 30 km/t i Stockholm kan du klikke deg inn på http://www.gfk.Stockholm.se/webb/tjut/2004/200406//40.pdf

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse