– Ta vare på Utsikten!

BU-medlem Bent Gether-Rønning (H) håper Friluftsetaten vil sikre området bedre i fremtiden.

«Flexboerne» er nå på plass i Kapellveien. – Håper Friluftsetaten for fremtiden vil sikre området bedre, sier BU-medlem Bent Gether-Rønning (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.08.2008 kl 11:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: Etter en del frem og tilbake fra nyåret og til sommeren, er kommunens toårige Flexbo-prosjekt i Kapellveien 75, for «tidligere bostedsløse», nå i drift.

I forkant av innflyttingen ble det blant annet gravd en bred vei/grøft fra Kapellveien og inn mot de fem småhusene – en oppgraving som Eiendoms- og byfornyelsesetaten ga tillatelse til.

Gravingen på det regulerte friområdet, på folkemunne kalt «Utsikten», skapte stort engasjement i nærmiljøet. Også hos bydelsutvalgsrepresentant Bent Gether-Rønning (H).

– Friluftsetaten forvalter området, men har overfor meg uttalt at etaten ikke kommer til å forfølge oppgravingen videre. Likevel håper jeg i det lengste på at de inngrepene som er gjort, lar seg reparere, og at hele området blir tilbakeført til det verdifulle friluftsområdet det er for nærmiljøet, sier Gether-Rønning, og oppfordrer Friluftsetaten til å verne og sikre Utsikten bedre for fremtiden.

– I forbindelse med etatens arbeid med å gi enkelte friområder i Oslo et sterkere vern, vil jeg be den vurdere å også ta med noe av Utsikten-arealet for å sikre området for fremtidige generasjoner, sier Gether -Rønning.

– Området, med sitt unike skogområde i den østlige delen av bydelen (østsiden av Gjøvikbanen), oppfatter jeg som det eneste gjenstående skogsleke- og turområdet for befolkningen uten at man må gå helt til Marka. Området kan sammenliknes med Bergskogen for dem som sogner til det området, og bør sikres bedre enn det er i dag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse