Taket som barnehage?

SVs Lill Pleym mener taket på trikkehallen kan bli en mulig barnehage.

Lill Pleym (SV) vil holde "barnehage-trøkket" oppe. – Taket på trikkehallen kan bli en fremtidig barnehage, mener gruppelederen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.02.2008 kl 09:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Skeptiske: Høyre, her ved Tom-Espen Møller (t.v.) og Bent Gether-Rønning, er skeptiske til barnehage så nær Ring 3. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Se bildet større

SVs Lill Pleym mener taket på trikkehallen kan bli en mulig barnehage.Foto: Kristin Tufte Haga

Grefsen: – Det er gledelig at den rød-grønne regjeringens målsetning om full barnehagedekning snart er i boks for Nordre Aker, sier Pleym.

– Likevel, det er viktig å holde "trøkket" oppe. Tilsiget av barnefamilier som ønsker å bosette seg i Nordre Aker er stort, og behovet for barnehageplasser tror jeg neppe blir mindre i årene fremover.

– Taket på trikkehallen ved Nordre Åsen er et stort, flatt tak på mange mål, som kan egne seg godt til utbygging av barnehage på 4-5 avdelinger – på baksiden mot Skeidbanen, mener Pleym.

Uteområdet til barnehagen er også tenkt på taket.

– I tillegg kan Muselunden benyttes som uteområde, sier hun.

KreativtSV ba i forrige torsdags BU-møte bydelen om å utrede muligheten. Forslaget ble mottatt som kreativt av politikerne og bydelsdirektøren. Men møtte noe motstand – blant annet fra Høyre, som fryktet dårlig luftkvalitet siden taket ligger nært Ring 3. Bydelen vil ta kontakt med Omsorgsbygg for videre utredning.

Barnehageforliket

– Barnehage til alle har vært en viktig kampsak – og kvinnesak – for SV helt siden 1970-tallet, sier Pleym, som hele sitt liv har bodd på Kjelsås, og har mange års erfaring som bydelspolitiker.

– Før stortingsvedtaket/barnehageforliket av 2003, var det en viss vegring fra byrådet og på bydelsnivå mot å bygge kommunale barnehager. Dessverre ser vi i dag at det nettopp er de større byene med borgerlig flertall som har sakket akterut i barnehageutbyggingen. Ikke minst på grunn av lokalt politisk engasjement, er det nå i ferd med å snu i Oslo, mener Pleym.

I alle BU-møter

Bydelen har de siste årene hatt stor fokus på barnehageutbygging. Før jul skrev denne avis om Nordre Aker som er "best i by'n" – nettopp på utbygging.

– I hvert eneste BU-møte ber politikerne administrasjonen om å legge frem barnehagestatus, men også fremtidige utbyggingsplaner. I tillegg har rekkefølgebestemmelser om blant annet at barnehage skal være på plass før innflytting i nye boligutbygginger vært med på å tvinge frem de nødvendige plassene.

– Og så er det viktig å ha i bakhodet at kvantiteten ikke skal gå på bekostning av kvaliteten. Nok kvalifisert personell må også på plass, og det pedagogiske innholdet må være godt, understreker Pleym.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse