Taket som barnehage?

Taket som barnehage?

SVs Lill Pleym mener taket på trikkehallen kan bli en mulig barnehage.

Lill Pleym (SV) vil holde "barnehage-trøkket" oppe. – Taket på trikkehallen kan bli en fremtidig barnehage, mener gruppelederen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.02.2008 kl 09:45

Grefsen: – Det er gledelig at den rød-grønne regjeringens målsetning om full barnehagedekning snart er i boks for Nordre Aker, sier Pleym.

– Likevel, det er viktig å holde "trøkket" oppe. Tilsiget av barnefamilier som ønsker å bosette seg i Nordre Aker er stort, og behovet for barnehageplasser tror jeg neppe blir mindre i årene fremover.

– Taket på trikkehallen ved Nordre Åsen er et stort, flatt tak på mange mål, som kan egne seg godt til utbygging av barnehage på 4-5 avdelinger – på baksiden mot Skeidbanen, mener Pleym.

Uteområdet til barnehagen er også tenkt på taket.

– I tillegg kan Muselunden benyttes som uteområde, sier hun.

KreativtSV ba i forrige torsdags BU-møte bydelen om å utrede muligheten. Forslaget ble mottatt som kreativt av politikerne og bydelsdirektøren. Men møtte noe motstand – blant annet fra Høyre, som fryktet dårlig luftkvalitet siden taket ligger nært Ring 3. Bydelen vil ta kontakt med Omsorgsbygg for videre utredning.

Barnehageforliket

– Barnehage til alle har vært en viktig kampsak – og kvinnesak – for SV helt siden 1970-tallet, sier Pleym, som hele sitt liv har bodd på Kjelsås, og har mange års erfaring som bydelspolitiker.

– Før stortingsvedtaket/barnehageforliket av 2003, var det en viss vegring fra byrådet og på bydelsnivå mot å bygge kommunale barnehager. Dessverre ser vi i dag at det nettopp er de større byene med borgerlig flertall som har sakket akterut i barnehageutbyggingen. Ikke minst på grunn av lokalt politisk engasjement, er det nå i ferd med å snu i Oslo, mener Pleym.

I alle BU-møter

Bydelen har de siste årene hatt stor fokus på barnehageutbygging. Før jul skrev denne avis om Nordre Aker som er "best i by'n" – nettopp på utbygging.

– I hvert eneste BU-møte ber politikerne administrasjonen om å legge frem barnehagestatus, men også fremtidige utbyggingsplaner. I tillegg har rekkefølgebestemmelser om blant annet at barnehage skal være på plass før innflytting i nye boligutbygginger vært med på å tvinge frem de nødvendige plassene.

– Og så er det viktig å ha i bakhodet at kvantiteten ikke skal gå på bekostning av kvaliteten. Nok kvalifisert personell må også på plass, og det pedagogiske innholdet må være godt, understreker Pleym.

Annonse
Annonse
Se bildet større

Skeptiske: Høyre, her ved Tom-Espen Møller (t.v.) og Bent Gether-Rønning, er skeptiske til barnehage så nær Ring 3. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Se bildet større

SVs Lill Pleym mener taket på trikkehallen kan bli en mulig barnehage.Foto: Kristin Tufte Haga

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!