- Takket være SV

Oslo: - Takket være SV i regjering har byrådet fått muligheten til å legge frem et budsjett som er bedre enn på mange år. Det viser at regjeringens sa...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: - Takket være SV i regjering har byrådet fått muligheten til å legge frem et budsjett som er bedre enn på mange år. Det viser at regjeringens satsing på velferd fremfor skattelette har positive utslag i Oslo, selv om budsjettet viser dype spor av Høyre og Frps usosiale politikk, sier SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn i en pressemelding.

- Det er bra at byrådet følger SVs råd om å gi eldre flere hjemmehjelpstimer, og samtidig bedre innflytelse på hjelpen. Men byrådets forslag betyr også at terskelen for å få hjelp ikke blir lavere for sykehjem eller hjemmehjelp, fordi bydelenes budsjett fremdeles er stramt, sier Lindsjørn, som mener mange fritidstilbud til barn og unge fortsatt henger i en tynn tråd.

- Osloskolen trenger fremdeles et skikkelig løft. Dessverre er det fortsatt et for stramt skolebudsjett, selv om det foreslås økte investeringer. SV vil stå på for å gi skolene det nødvendige håndsrekning i tiden fram til budsjettet skal vedtas, sier Lindsjørn

- Endelig har byrådet skjønt at innsatsen må økes for å få til full barnehagedekning. SV er fornøyd med at regjeringen har fått et så sterkt fokus at selv byrådet i Oslo har fått opp farta, legger han til.

- SV mener Oslo skal være en foregangsby på miljø. Da er en offensiv kollektivsatsing helt nødvendig. Vedlikeholdsetterslepet øker stadig, og SV mener det er nødvendig å få på plass en vedlikeholdspakke slik at vi kan være sikker på at t-banen kommer når den skal. SV er tilfreds med at byrådet følger opp med penger til bystyrets vedtak om kildesortering, og satsing på turveier og nærmiljøanlegg slik SV har etterlyst i mange år.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse