Taper på leiemarkedet

Søk tidlig: Direktør for Studentboligene til SiO, Tom Olestad, råder studenter til å søke studentbolig så tidlig som mulig. FOTO: Presse

Studentene ser ut til å være taperne på leiemarkedet. Oslo mangler studentboliger og det private leiemarkedet er dyrt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.02.2008 kl 08:21

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Et hjem for deg: SiO ønsker flere studentboliger. I Nordre Aker er det 3688 av dem, som her på Kringsjå. Arkivfoto

OSLO: Fordi Oslo mangler studentboliger, må mange inn på det private leiemarkedet. Mens leieprisene øker betydelig, blir studiestøtten så å si uforandret. Dette fører til at mange av studentene sliter.

Tvinges til avslag

Direktør ved studentboligene, Tom Olstad, forteller om stor pågang ved semesterstart.

– I august i fjor måtte vi avslå 2700 søknader om bolig. Dette sier litt om situasjonen, forteller han, men legger til at pågangen varierer gjennom året.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har 6000 boliger til utleie for studenter. Disse kan til sammen huse 7300 studenter. I Oslo er det 60.000 studenter.

– Bosituasjonen pleier å ordne seg for de fleste utover høsten, men det er ingen tvil om at mange må finne provisoriske og midlertidige løsninger, sier Olstad.

Få studentboliger

SiO jobber med å utvikle flere studentboliger. Blant annet er det ønskelig å utvide studentbyen ved Vestgrensa. Dersom dette går, vil mellom 150-200 studentboliger bli etablert. SiO planlegger også overtakelse av et studenthus i Schultzgate som huser 70 boliger.

– Utfordringen er jo å finne egne tomter til etablering av studentboliger, kommenterer Olstad.

Hans råd er å søke SiO om studentbolig så tidlig som mulig. Dersom søkeren får studentboligen, men mister studieplassen, vil søker ikke lide noe økonomisk tap. Depositumet som søker har betalt, blir tilbakeført.

– Dersom man ikke får studentbolig lønner det seg å orientere seg så godt som mulig på det private boligmarkedet, sier Olstad. Han er klar over at husleien har hatt en økning på 16 prosent.

– Det er vanskelig å finne boliger til en akseptabel leiepris og det er ingen tvil om at situasjonen er vanskelig, avslutter han.

Oslo er en dyr by å bo i, dersom man vil leie privat. Statistisk sentralbyrås resultater fra Leiemarkedsundersøkelsen for 2. kvartal 2005 viser at Oslos gjennomsnittlige leiepriser er høyere enn i andre landsdeler. Dersom landet deles inn i ulike soner etter store og små byer, tett- og spredtbygde strøk, vil Oslo skille seg ut med et høyere gjennomsnittlig leienivå på 6193 kroner. Storbyer som omfatter universitets- og høyskolebyene Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø hadde samlet et gjennomsnittlig leienivå på 4638 kroner i 2. kvartal 2005.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse