Taperne i høyspentsaken

Styreledere Kari Frøysland (Øvre Grefsen barnehage) og Helle Marstrander Fladen (Grefsen Terrasse barnehage) aksepterer ikke strålingsrisiko for ungene. – Kraftlinjene må graves ned over et enda lenger strekke, slik at endemastene ikke blir plassert rett ved to barnehager, sier de.

Ungene i Øvre Grefsen barnehage og Grefsen Terrasse barnehage blir taperne i høyspentsaken. Alternativ 3 (østre) betyr kraftigere endemast rett ved barnehagene.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

75 unger fra barnehagene i Grefsenkollveien leker daglig under den kjempestore strømmasten i friarealet. Nå kan masten bli enda "kraftigere".

Grefsen: 75 unger fra Grefsen Terrasse barnehage og Øvre Grefsen barnehage leker daglig under den kjempestore strømmasten i friarealet - like ved barnehagene i Grefsenkollveien. Mye er fortsatt usikkert når det gjelder strålingsfare fra kraftlinjer og master. Men at barna nå risikerer en enda større og kraftigere mast i nærmiljøet, reagerer styrelederne for barnehagene kraftig på.

– Denne masten har etter det vi vet vært en reserveløsning i alle år. En ny, fast endemast her betyr større strålingsfare for ungene. Helt uakseptabelt, sier styrer i Grefsen Terrasse barnehage, Helle Marstrander Fladen.

Hun er svært bekymret for ungene.

– Barn blir i dag i mye større grad utsatt for negativ påvirkning av miljøet. En økning av strålefaren i tillegg til alt annet godtar vi ikke, sier Marstrander Fladen.

Styrer Kari Frøysland ved Øvre Grefsen barnehage mener dette i tillegg vil berøre mange andre i området.

– Dette er et mye brukt friområde for barn i alle aldre. Ungene leker og koser seg her. Skolebarn bruker dette området og det er også et populært sted for piknik. Om vinteren er det akebakke her. Etter min mening burde myndighetenes mål være å få gravd hele linjespennet ned i jorden. Det kan ikke være nødvendig å utsette barna for større belastninger - når det foreligger muligheter som mange mener er mer gunstige, sier Frøysland.

Helle Marstrander Fladen legger til at siste ord i saken absolutt ikke er sagt.

– Sameiet Grefsen Terrassehus eier barnehagen, og de har satt i gang arbeidet med å finne en bedre løsning for ungene, kan Marstrander Fladen fortelle.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse