Lille Åklungen:

Tapper vannet ut av demningen

Tapper vannet ut av demningen

Vannet tappes ut av demningen på Lille Åklungen.

Ved periodisk kontroll denne uka er det avdekket skader i damkonstruksjonen i Lille Åklungen. For å sikre at det ikke skal skje et ukontrollert dambrudd, blir vannet tappet ned til et trygt nivå.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.06.2008 kl 11:15

NORDMARKA: Dammen har hatt regelmessig tilsyn. Det har tidligere vært registrert en viss bevegelse i murkonstruksjonen. Ved befaringen inneværende uke ble det klart at større steinblokker ved damfundamentet nedstrøms har forskjøvet seg.

Etter råd fra Norconsult og i forståelse med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Friluftsetaten besluttet å foreta en kontrollert nedtapping straks. Arbeidene starter i dag.

- Når vannstanden i Lille Åklungen senkes, får det konsekvenser for friluftslivet, bading og fisking. Det vil også redusere opplevelsesverdien i området. Det er imidlertid ikke registrert spesielle viktige lokaliteter for dyr og planter i- og langs vannet, skriver Friluftsetaten i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke klart hvor lenge nedtappingssituasjonen vil vare. Friluftsetaten starter utredningen av nødvendige tiltak straks.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!