Lille Åklungen: Tapper vannet ut av demningen

Vannet tappes ut av demningen på Lille Åklungen.

Ved periodisk kontroll denne uka er det avdekket skader i damkonstruksjonen i Lille Åklungen. For å sikre at det ikke skal skje et ukontrollert dambrudd, blir vannet tappet ned til et trygt nivå.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.06.2008 kl 11:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDMARKA: Dammen har hatt regelmessig tilsyn. Det har tidligere vært registrert en viss bevegelse i murkonstruksjonen. Ved befaringen inneværende uke ble det klart at større steinblokker ved damfundamentet nedstrøms har forskjøvet seg.

Etter råd fra Norconsult og i forståelse med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Friluftsetaten besluttet å foreta en kontrollert nedtapping straks. Arbeidene starter i dag.

- Når vannstanden i Lille Åklungen senkes, får det konsekvenser for friluftslivet, bading og fisking. Det vil også redusere opplevelsesverdien i området. Det er imidlertid ikke registrert spesielle viktige lokaliteter for dyr og planter i- og langs vannet, skriver Friluftsetaten i en pressemelding.

Det er foreløpig ikke klart hvor lenge nedtappingssituasjonen vil vare. Friluftsetaten starter utredningen av nødvendige tiltak straks.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse