Tar nedre Grefsen til bystyret

Frps bystyregruppe går mot utbygging av nedre Grefsen, forteller Camilla Wilhelmsen. Til glede for partifelle i Nordre Aker, Hans Kielland Aanesen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fremskrittspartiets bystyregruppe støtter bydelsutvalget i Nordre Aker. De vil jobbe for at nedre Grefsen ikke lenger skal være en del av utviklingsområdet Storo i Kommuneplanen «Oslo mot 2030». Partiet vil nå løfte saken opp for bystyret, og sier samtidig at området er «ferdig utbygd».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2016 kl 12:53

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: – Prosessen med kommuneplanen var feil og det var altfor dårlig kommunikasjon når verken BU, bydelsdirektøren eller beboerne forsto at nedre Grefsen ble pekt ut som et utviklingsområde. Det har vært for dårlig kommunikasjon fra Plan- og bygningsetaten og ingen reell medvirkning fra lokalmiljøet. Det gjorde ikke saken noe bedre at området ble omtalt med feil navn, nemlig Storo og ikke Grefsen, sier Camilla Wilhelmsen.

Hun er medlem av Fremskrittspartiets bystyregruppe, og sitter nå som nestleder i byutviklingskomiteen. Hun mener prosessen frem mot den vedtatte kommuneplanen, for nedre Grefsens del, verken var demokratisk eller oppfylte den lovfestede prosessen om lokal medvirkning.

Det skapte stor oppstandelse i bydelen da det i februar ble avslørt at kommuneplanen «Oslo mot 2030», som ble vedtatt i 2015, åpner for omfattende utbygging på nedre Grefsen.

Kunne påvirket vedtaket om Grefsen var nevnt

– Som første parti i bystyret sier vi nå helt klart at nedre Grefsen må tas ut som utviklingsområde, fordi prosessen var feil. Vi støtter bydelsutvalget i Nordre Akers vedtak. Jeg kan ikke svare for de andre partiene, men i Frp var vi overhodet ikke klar over at utviklingsområdet Storo omfattet Grefsen. Hadde vi vært det hadde det helt klart blitt en diskusjon innad i partigruppen, sier Wilhelmsen.

Hun mener vedtaket i bystyret kunne ha blitt et annet dersom partiene var klar over dette. Behandlingen og utfallet ville i alle fall ha skjedd på en langt mer reelt grunnlag, ifølge Frp-politikeren.

LES OGSÅ: BU om nedre Grefsen og kommuneplanen: Vil kjempe mot sine egne, om nødvendlig

Se bildet større

I Frp var de ikke klar over at det som i kommuneplanen ble omtalt som Storo også innebefattet Grefsen, forteller Camilla Wilhelmsen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Vil sette Grefsen-utvikling på vent

Fremskrittspartiet har sendt et skriftlig spørsmål til byrådet om hvordan arbeidet med kommuneplanen ble kunngjort, og på hvilken måte berørte parter ble varslet, i henhold til
kravet om medvirkning.

Partiet vil fremme et privat forslag for bystyret, slik at det kan kartlegges om og hvordan det er mulig å ta nedre Grefsen ut av denne delen av kommuneplanen.

– Det er flere områder i Oslo som er utpekt som utviklingsområder, og det er viktig at man starter planleggingen av disse før nedre Grefsen, sier Wilhelmsen.

Målet må være å få endret status for Grefsen når kommuneplanen rulleres i 2019. Derfor er det viktig at det ikke startes opp med reguleringsplaner for området før den tid. Et vedtak i bystyret vil være førende for dette, mener Wilhelmsen.

– Det må forutsettes av medvirkningsprosessen blir mye bedre. Her ble det gjort en for dårlig jobb.

LES OGSÅ: Plan- og bygningsetaten: Anslår at planprogrammet for nedre Grefsen kan ta mellom et halvt og ett år å gjennomføre

Fornuftig fortetting

Lokalt har Fremskrittspartiet, som de fleste av partiene i Nordre Aker, gått mot en nedbygging av Grefsen-området i den skalaen kommuneplanen åpner for. Nemlig en utnyttelsesgrad på 125 prosent, noe som tilsvarer et bymessig område som Majorstuen.

– Fortetting er bra, og vi har ikke hatt noen betenkeligheter med utbygging av områder som Nydalen og Storo. Vi som har bodd i bydelen en stund ser jo hvordan områder som Nydalen er transformert og har blitt veldig flott. Men Grefsen er et villaområde som må utvikles i henhold til Småhusplanen, sier BU-representant Hans Kielland Aanesen (Frp).

Han viser til at Grefsen-området allerede er fortettet, på en langt mer fornuftig måte, ved at hager er bygget ut med nye hus.

LES OGSÅ: Pass på dette! Selger du huset ditt dyrt til utbyggere, kan du få skattesjokk

– Skal ikke bli som Majorstuen

– Frps bystyregruppe sier at prosessen var feil, men vil dere støtte partiet lokalt ved også å si klart nei til utbygging som går på bekostning av eksisterende bebyggelse?

– Vi mener området er ferdig utbygd. Nedre Grefsen er et villaområde, der Småhusplanen må legges til grunn. Det skal ikke se ut som Majorstuen her. Oslo skal ikke utvikles på en måte som gjør at vi ikke kjenner oss igjen, sier Wilhelmsen.

Hun forstår godt at saken har vakt stort lokalt engasjement.

– Det er jo snakk om folks hjem og nærmiljø! sier Wilhelmsen, som oppfordrer også de andre bystyrepartiene til å lytte lokalt.

LES OGSÅ: Dette er forskjellen på Kommuneplanen og Småhusplanen

Ikke pålagt med søkbart stedsnavn

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten og saksbehandlere i byrådsavdelingen for finans med spørsmål om stedsnavn som Grefsen bør være digitalt søkbare i kommuneplanen. Bakgrunnen er at ingen fanget opp andre stedsnavn enn Storo for utviklingsområdet som også omfatter eiendommene på oversiden av Ringveien.

Ingen av de to instansene finner at dette er pålagt etter Plan- og bygningsloven.

Men dersom Grefsen hadde ligget i en annen kommune, ville grunneiere blitt varslet

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ: Disse eiendommene vil byantikvaren verne på nedre Grefsen

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse