Tar seg til rette

: Dette skogsområdet ved Øvre Langåsvei er planert og all vegetasjon er borte.

Beboere på Nordberg ser at flere naboer begår miljøkriminalitet ved å fjerne skog på friområder.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Ingar Sundby, Kristin Sundby og Egil Smedsrød er sikker på at flere av trærne sto i friområdet i bakgrunnen når man ser på tidligere luftfoto av området. Dukkehuset er plassert utenfor tomtegrensen. Foto: Vidar Bakken

Nordberg: I Jansbergveien har en nabo fjernet trær, vegetasjon og skogbunn inntil turstien som fører inn til Marka. På friområdet er det også plassert et dukkehus, som i følge naboene har stått der i flere måneder.

- Dette er intet mindre enn miljøkriminalitet. Her har man tatt seg til rette for å få bedre lysforhold. Hvis ingen reagerer er vi redd for at det er flere som vil følge etter. Vi har andre eksempler fra nærområdet på det samme, sier Egil Smedsrød i nabolaget.

Hvem som helst

- Det er mange av oss som har reagert. Området hvor trærne er fjernet ligger inntil en del av turveinettet til Nordmarka. Da dette store funkisområdet ble planlagt var de grønne lungene en viktig del av planleggingen. Vi kan ikke rolig sitte og se på at hvem som helst kan gå inn på regulert friområde og kappe trær og omarbeide terrenget etter eget forgodtbefinnende. Tidligere hadde vi følelsen av å gå rett inn i skogen. Nå føler man at man befinner seg på annen manns grunn, hvor blant annet dukkestuen forsterker denne følelsen, sier Kristin Sundby.

- Det er nye beboere som har "vilje" til å gjøre dette. Det har skapt splid i en vei som har vært preget av ro og harmoni. Man vet at Oslo er sårbar med hensyn til at trærne forsvinner. Det skal i hvert fall ikke være mulig å gå inn på offentlige friområder og ta seg til rette. Jeg er redd for at det blir gjort med kalkulert risiko, at en eventuell bot likevel gjør raseringen hensiktsmessig, sier Smedsrød.

- Vår målsetting er at området blir satt tilbake til sin opprinnelige stand, sier Sundby.

Regelrett planert

I Øvre Langåsvei har noe tilsvarendne skjedd. På turstien inn i skogen ser man tydelige spor etter larveføtter, hvor en gravemaskin har banet seg vei. Så kommer vi til en lysning hvor trær og alle vegetasjon er fjernet og en stor del av friområdet er regelrett planert. I enden står også en trampoline på friområdet.

- Dette er rett og slett gjort for å få mer lys inn i hagen og kunne aldri vært gjort på annet enn kommunal grunn. Jeg ser en trend som forsterkes gjennom generasjonsskifte. Mange nye innflyttere har et annet forhold til prinsipper, lover og regler. De vet jo hva de får når de kjøper bolig i dette området og de kan ikke bare endre omgivelsene på annen manns grunn, sier Smedsrød, som også viser flere eksempler på at trampoliner og annet utstyr blir plassert i friområdet.

- I tillegg ser vi at mange kaster hageavfallet over gjerdet og som igjen danner annen og fremmed vegetasjon. Nå regner vi med at friluftsetaten reagerer etter å ha vært her på befaring, sier Smedsrød.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse