ANNONSE
Annonse

Tåsen flytter til Ullern

Tåsen helsehus skal rives, i mellomtiden flytter tilbudet til Ullern. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I byrådets boligplan for eldre, er det lagt opp til mange endringer i årene fremover. Blant annet nedleggelse av flere sykehjem. I Nordre Aker kan det bli nytt sykehjem i gamle Sogn videregående skole.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.08.2016 kl 10:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: For det skal satses mer på hjemmetjenesten med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

«Slik at en større andel av de eldre kan klare seg selv i eget hjem. Satsing på et mer variert botilbud med Omsorg+ og lokale demensboliger gjør at behovet for sykehjemsplasser forventes å bli redusert i fremtiden», ifølge Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov, utarbeidet av Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.

Vil bo hjemme

Denne planen rullerer. Den gjeldene boligplanen skisserer utviklingen i perioden 2016-2026. Hvorvidt tiltakene i planen blir gjennomført avgjøres i sin tur av bystyrets budsjettvedtak.

Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov er en kapasitetsplan. Demografiutvikling og andre forhold som virker inn på behovet for Omsorg+ og sykehjem er lagt til grunn for planen. I tillegg til tilstanden til de sykehjemsbyggene som kommunen disponerer.

«De fleste ønsker å kunne bo i sitt eget hjem og være herre i eget hus. Kommunens viktigste rolle er derfor å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne bo i sitt eget hjem eller en tilpasset bolig, hele livet eller så lenge som mulig», ifølge planen.

LES OGSÅ: Stjernekokk testet maten i eldreboligen. Her er hans dom

5300 plasser

Per 2015 disponerte kommunen nesten 5300 plasser og boliger med heldøgnstilbud, sykehjem, Omsorg+ og demens- og omsorgsboliger.

Aldershjemsplassene er ikke med i boligplanen, som utgjør rundt 500 plasser til eldre som får tilbud innen psykiatri og rus, eller som er psykisk utviklingshemmete.

Økt levealder, velferdsteknologi og tjenesteutvikling

Det er to hovedgrunner til at kommunen forventer at behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+ kan bli redusert. Det ene er at levealderen øker, kanskje vil en person på 80 år i årene som kommer ha bedre helse, og behov for mindre bistand enn før?

Det andre er kommunens program for velferdsteknologi og tjenesteutvikling, som skal føre til en bedre sammensetning av tilbudet til de eldre. Eldre skal leve mer aktive og selvstendige liv, som sammen med blant annet forebyggende og helsefremmende tiltak, med teknologi, skal gjøre at behovet for tjenester, ifølge planen, utsettes, reduseres eller faller bort.

Tåsen helsehus flytter

I tillegg til sykehjem og Omsorg+ har også Sykehjemsetaten pekt ut fire helsehus i Oslo. Det er korttids- og rehabiliteringsplasser, slik som blant annet Tåsen Helsehus.

Tåsen helsehus, tidligere Tåsenhjemmet, ble bygget i 1973. Nå har det gjort jobben, og det skal bygges nytt. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Tåsen Helsehus er ett av byggene som står på listen over rehabilitering. I februar 2017 flyttes virksomheten til Ullerntunet Bo- og behandlingssenter i Bydel Ullern. Der skal beboerne være frem til Tåsen Helsehus er renovert/nybygget, etter planen i 2019.

LES OGSÅ: Pårørende ved Tåsen Helsehus: – Måten min far ble behandlet gjør vondt langt inne i hjertet mitt!

Nordre Aker Budstikke har også skrevet om sykehjemmet på Tåsen tidligere. For ikke lenge siden ble det pusset opp for millioner.

– Det stemmer at det ble gjennomført en rehabilitering av fasaden på Pastor Fangens vei 28 i 2013 og i 2014. På det tidspunktet var ikke videre bruk av bygget eller planer om sykehjem endelig besluttet. Utbedringene av fasaden var helt nødvendig å gjøre, for at det fortsatt skulle kunne brukes som boliger, sa Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Boligbygg Oslo KF til nab.no tidligere i år.

Foreslår sykehjem i tidligere Sogn vgs.

Ellers står ingen av flere institusjonsbygg i Nordre Aker på listene over bygg som skal rehabiliteres, er uegnet til bedere bruk, eller som skal få nybygg.

Derimot står det i planen at det vurderes nytt sykehjem i Sognsveien 80, tidligere Sogn videregående skole. I dag holder Blindern videregående skole til i deler av den store bygningsmassen ved Ringveien.

Rehabitering, nybygg, eller ikke behov

Disse institusjonsbyggene i Oslo står på planen for rehabilitering og nybygg:

Tabell fra Oslo kommune.

Disse byggene anses ikke å ha rehabiliteringsbehov:

Tabell fra Oslo kommune.

Legges ned

Men flere av de nåværende sykehjemmene i Oslo regnes som uegnede, bygnings- og tomtemessig. Hele 17 bygg med rundt 1400 plasser som da ikke egner seg for rehabilitering, eller tomtene er for små for utvidelse. Noen av disse vurderes likevel å kunne brukes til sykehjemsdrift frem til 2026.

I tillegg til at Ammerudhjemmet og Vålerenga eies av Kirkens Bymisjon, som ønsker å bygge nye institusjonsbygg på tomtene, i henhold til boligplanen til Oslo Kommune.

Disse sykehjemmene er i henhold til planen uegnede for å utvikles videre som sykehjem:

Tabell fra Oslo kommune.

Heldøgnstilbud

Planen legger opp til en utbygging av heldøgnstilbud fra 5245 plasser i 2015 til 6204 plasser i 2026. Med en økning av omsorgsboliger og Omsorg+ på rundt 1500 omsorgsboliger frem til 2026.

Her kan du lese hele Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov 2016 - 2026.

Tabell fra Oslo kommune.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse