Tåsen senter-forslaget Plan og bygg er positive til

Slik presenteres skissene for nye Tåsen senter nå. Forslagsstiller påpeker at llustrasjonene til bebyggelsen øst for t-banen bare er skjematisk løst, og de vil jobbe videre med planene for dette området. FOTO: ARCASA ARKITEKTER/TÅSEN UTVIKLING AS

Boligtårnene på elleve og tolv etasjer er borte i de siste planene som foreligger for Tåsen senter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.05.2017 kl 08:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TÅSEN: Etter flere år med planlegging av en oppgradering av Tåsen senter, i kombinasjon med flere boliger, har planene blitt endret flere ganger.

Nå foreligger nok et forslag som etter planen skal ut på offentlig ettersyn til høsten. 21. mars ble det avholdt dialomøte mellom forslagsstiller Tåsen Utvikling og Plan- og bygningsetaten (PBE).

Ønsket blokker på 42 meter

Da forslaget var ute til høring i 2015 skapte planene om to boligtårn på elleve og tolv etasjer – på opptil 42 meter – stor motstand:

«Plan- og bygningsetaten mener at høyder og utnyttelse må reduseres betraktelig. Høyder og utnyttelse som er vist er større enn hva det legges opp til i mange utviklingsområder. Plan- og bygningsetaten kan ikke finne faglige argumenter ut ifra de overordnede føringene som foreligger for å anbefale de høyder og den utnyttelsen som er vist i innsendt materiale» skrev PBE i sin vurdering av forslaget den gangen.

Det forslaget var allerede redusert i henhold til de opprinnelige utbyggingsplanene som ble presentert tilbake i 2012. Les mer om det i Nordre Aker Budstikkes presentasjon fra fem år tilbake.

LES OGSÅ: På Gullhaug torg i Nydalen anbefaler PBE Avantors forslag om å bygge et 70 meter høyt bygg

Nedjustert

Det er Tåsen Utvikling AS som er tiltakshaver for det nye senteret. Tåsen Utvikling er eid av Neptune Properties AS og JIB Eiendom AS. Det førstnevnte selskapet arbeider med muligheten for en modernisering av Tåsen senter, inkludert boliger, i samarbeid med NorgesGruppen, som driver senteret i dag.

I forkant av dialogmøtet tidligere i år presenterte arkitektselskapet Arcasa nye skisser av prosjektet.

– Forslagsstiller er meget positive til Arcasas endrede plangrep fordi det bl.a. sikrer boligene meget gode kvaliteter i form av sol, utsikt, planløsninger og uteareal, løser støyproblematikken, muliggjør et stort sydvendt torg med omkransende hensiktsmessige næringsarealer, gir en funksjonell varelevering, sikrer adekvat parkering, boder og teknisk under bakken, følger opp PBEs tilbakemelding om reduserte høyder, og åpner for en grad av utnytting som vil kunne forsvare ombygging og utvikling av Tåsen senteret, skriver advokatfirmaet Kluge i en e-post til PBE, på vegen av Tåsen Utvikling.

Se bildet større

Slik vil det se ut fra rundkjøringen i Kaj Munks vei/Nordbergveien, hvor dagens senterinngang ligger. FOTO: ARCASA ARKITEKTER/TÅSEN UTVIKLING AS

Modell av Sæter på Nordstrand

Etter møtet skriver PBE i referatet:

«De største endringene i planforslaget er orienteringen av torget, skille mellom offentlige og private arealer, høyder, bebyggelsesstruktur og næringsdelen. Det er illustrert en ny bebyggelsesstruktur mellom sporområdet og småhusbebyggelsen øst i planområdet. Forslagsstiller holder på å ferdigstille boligprosjektet Sæter hage på Nordstrand og ønsker å videreføre noen av kvalitetene fra dette prosjektet til planforslaget på Tåsen. Planforslaget legger opp til en utnyttelse på TU = 240%.»

Ny bebyggelse er foreslått i høyder fra 3 til 4 etasjer mot småhusbebyggelsen i øst, og fra cirka 5-6 til 8 etasjer mot den eksisterende høyblokka på Tåsen senter.

100-120 leiligheter

Administrerende direktør Tore Økseter i Neptune Properties opplyser at prosjektet nå omfatter 100-120 leiligheter (ca. 9500 kvm BRA) og ca. 2800 kvadratmeter BRA næring.

– Prosjektet har blitt betydelig endret underveis for å optimalisere prosjektet innenfor ny kommuneplan, hvor Tåsen er et av flere prioriterte stasjonsnære områder som er avsatt til utvikling. I siste forslag er det lagt opp til en større andel boliger samt noe mindre næringsvirksomhet enn i tidligere forslag, sier Økseter til Estate Nyheter.

Tar av friareal

Plan- og bygningsetaten skriver at de er positive til grepene som er gjort, men varsler at de trolig vil fremme et alternativt forsalg når prosjektet skal til offentlig ettersyn til høsten. De viser også til at bebyggelsen øst for planområdet berører areal som i dag er regulert til friareal, og skriver:

– PBE påpeker at det er viktig å belyse hvordan dette arealet enten skal opparbeides, eller erstattes. Hvis det ikke er mulig å erstatte arealet med like mange kvadratmeter vil det bli stilt krav om høyere kvalitet.

Ifølge PBEs saksinnsyn er videre saksgang at forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn til høsten, og at det kan sendes byrådsavdelingen for politisk behandling og vedtak høsten 2018.

LES OGSÅ: Her kan du se bilder av hvordan Tåsen senter har utviklet seg fra 1960 til i dag!

Se bildet større

Tåsen senter slik vi kjenner det i dag. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse