Tåsen skole utredes på nytt

Kultur- og utdanningskomiteen slår nå fast at det skal lages en ny, ekstern utredning av B-bygget (bak) på Tåsen skole. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bystyrets kultur- og utdanningskomité vedtok i forrige uke at det likevel skal vurderes nye løsninger for det omstridte «B-bygget» på Tåsen skole.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.06.2008 kl 12:11

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

RÅDHUSET/TÅSEN: FAU og representanter fra brukergruppen har i lengre tid krevd at romløsningen i det såkalte B-bygget (bygg 2) på Tåsen skole gjøres om fra seks til fem baseområder (hjemmeområder) i planarbeidet for «Nye Tåsen skole», men har opplevd at Utdanningsetaten (UDE) ikke har vært interessert i en slik løsning.

Ville ikke betale

På et møte 28. april i år om status i byggesaken opplyste Pål Sørgård, politisk oppnevnt representant i driftsstyret på Tåsen skole, at driftsstyret hadde bedt UDE om en ny utredning av B-bygget.

– UDE sa at det ikke var penger til en slik utredning, men da driftsstyret tilbød seg å betale for den, var UDE likevel ikke interesserte, sa Sørgård.

I et brev til kultur- og utdanningskomiteen, datert 26. mai, skriver utdanningsbyråd Torger Ødegård (H) at «Det er kritisk å iverksette større uavklarte endringer midt i en byggeprosess. Nye løsninger krever omprosjektering og nye helhetsløsninger og det er ikke mulig å sette inn nye arkitekter og utredere til å utrede mulige endringer uten at prosjektet stopper opp.» Merkostnadene for prosjektet skal i følge Undervisningsbyggs kalkyle være i størrelsesorden 70-80 milllioner.

Blir en løsning

Tross byrådens bekymring, vedtok bystyrets kultur- og utdanningskomité onsdag 28. mai å pålegge Ødegaard å utrede alternative romløsninger for B-bygget på Tåsen på nytt.

– Vi er opptatt av å finne en god løsning på en vanskelig byggesak, og vi håper med dette at vi i alle fall har bidratt til å få frem alle muligheter til å justere byggeprosessen innenfor de gitte rammene. Men det er selvfølgelig viktig at prosjektet ikke stopper opp. Allerede har det påløpt 70-80 millioner i merkostnader. Blir det dyrere nå vil det gå utover andre prosjekter, noe som ikke er ønskelig, sier Tåsen-beboer og bystyrerepresentant Kristin Vinje (H), som fremmet forslaget sammen med Venstres Kjell Veivåg.

Komiteen gikk enstemmig inn for forslaget, med et tilleggspunkt fra SV om at utredningen skal foretas av en ekstern part.

– Min vurdering er at dette burde ha kommet opp mye tidligere. Vi vil nå på nytt se på mulighetene i bygget, men hva som kommer ut av det vet vi ikke. Men det er viktig at utredningen blir utført så korrekt som overhodet mulig, og at vi kommer ønskene fra Tåsen i møte, sier Kjell Veivåg.

Utreder handlingsromVedtaket som blir stående er dermed at komiteen ber byrådet om en ekstern utredning av «handlingsrommet for justeringer innenfor eksisterende reguleringsplan uten at prosjektet stoppes eller må ut på nytt anbud. Dette er knyttet til deler av byggetrinn 2 ved Tåsen skole, herunder særlig en ny vurdering av mulighetene for at det i bygg 2 (bygg B) kan etableres fem fleksible hjemmeområder/baser som hver inneholder fire klasserom i tillegg til fellesarealer og evt. grupperom.»

– Kan starte nå

Vedtaket skal sluttbehandles i bystyret 11. juni, men både Veivåg, som er nestleder i komiteen, og lederen, Knut Even Lindsjørn (SV), mener det på grunn av enigheten mellom partiene vil gå gjennom også der.

– Dette gir et signal til byrådet om at de allerede nå kan sette i gang forberedelsene til utredningen, som senest bør komme i gang til høsten. Men den kan også gjøres raskere. Jeg tror ikke det vil være en stor jobb, sier Lindsjørn.

– Men vi er overrasket over at byråden mener merkostnadene blir så høye. Vi er opptatt av at dette skal gjennomføres til en pris som kommunen kan leve med. Samtidig er vi villige til å betale for å få et kvalitetsbygg, som elever og lærere er fornøyde med, og som skal stå i 100 år, sier Lindsjørn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse