Tåsentunnelen stenges i ett år

Frykter at tunneltaket kan rase ut

 

Ring 3 gjennom Tåsentunnelen stenges 1. mai av sikkerhetsmessige grunner. Over 20.000 biler daglig vil bli dirigert over tunnellokket.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TÅSEN/SMESTAD: Et blaff fra tidligere tider. Igjen skal trafikken på Ringveien geleides i friluft, via Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei, slik den gjorde før den 1,3 kilometer lange Tåsentunnelen åpnet i 1999.

Kan rase i tunnelen

Nå viser imidlertid geologiske prøver at grunnforholdene over og rundt tunnelen er ustabile. Ifølge en rapport fra Statens vegvesen består berggrunnen rundt tunnelløpene av kalk og leirskifer. Prøveresultatene indikerer at bergmassene i ytterste konsekvens kan forårsake et ras inne i den elleve år gamle tunnelen.

– Sannsynligvis medfører dette ingen akutt risiko, men for å være «føre var» setter vi i gang grunnleggende sikringstiltak i begge løp. Det er oppdaget sprekkdannelser enkelte steder i tunnelen i østlig retning, og sammen med de nye opplysningene vi har fått om grunnforholdene, velger vi å stenge tunnelen mens arbeidet pågår, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding til Nordre Aker Budstikke.

Vegvesenet frykter at tilstanden kan være tilsvarende i Smestadtunnelen, som har de samme grunnforholdene som på Tåsen. Det presiseres at en stengning kan være aktuell også der allerede før sommeren.

Stenges 1. mai

I og med at forholdene ikke regnes å medfører noen umiddelbar rasfare, vil tunnelen stenges først 1. mai, og forbli stengt i minst ett år.

I 2003 passerte det i gjennomsnitt 22.782 biler gjennom Tåsentunnelen hvert døgn.

Statens vegvesen og Samferdselsetaten vil rett over påske begynne arbeidet med alternative kjøreruter. Det meste av trafikken vil trolig passere over dagens tunnelløp i Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei, før den får fortsette ned på Ringveien ved Nydalsbrua. Etter det NAB kjenner til vil trafikk til Grefsen og Kjelsås styres over i Sognsveien ved bomstasjonen på Gaustad, og videre over Nordberg og Korsvoll.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse