ANNONSE
Annonse

Stemmer for hall på Disenjordet:

Tennisklubben vant frem hos bystyrepolitikerne

TENNISHALL: Grefsen tennisklubb anket avslaget om ny tennishall ved banene på Disenjordet, og fikk tirsdag medhold i byutviklingskomiteen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Enstemmig for tennishall på Disenjordet i bystyrets byutviklingskomité. Høyre har stemt mot egen byråd i saken.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.03.2015 kl 17:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

DISEN: Nordre Aker Budstikke er oppdatert på anken over avslaget for bygging av tennishall på Disenjordet. Det er Grefsen Tennisklubb som ønsker permanent tennishall til sine medlemmer. I dag er det utendørsbaner, og tennisboble som settes opp over noen av banene vinterstid.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Hanne Lyssand (SV) forteller at partiet gikk inn for hallen, blant annet for å gjøre området mer attraktivt.

– Gi et godt tilbud

– Og vi tror at hallen kan være med på å gi et godt tilbud til bydelens barn og unge, sier Lyssand, bydelsutvalgspolitiker i Nordre Aker.

Hun forteller videre at Tennisklubben tok kontakt og har vært gode til å argumentere for hallen, både lokalt og mot Bystyret.

LES OGSÅ: Nordre Aker har ingen representanter i bystyret

Det har også vært befaring i området både av de lokale politikerne og hele byutviklingskomiteen.

Lokale innspill

– Vi hører på lokale innspill, og jeg var enig om at dette blir en god løsning, sier Ingvild Reymert som sitter i byutviklingskomiteen og bystyret for SV.

Hun legger til:

– Oslo har stor mangel på idrettsanlegg og her blir det et flott tilbud for nærmiljøet. Så dette har vi argumentert sterk for, sier Reymert.

Hallen har skapt diskusjon i nærmiljøet, med aktiv lobbing fra Grefsen Tennisklubb og en egen motaksjon fra beboere i nærområdet.

Høyre mot egen byråd

Høyre i byutviklingskomiteen stemte til og med mot sin egen byutviklingsbyråd, Bård Folke Fredriksen (H).

– Dette er første skritt på vei til et helårs tennisanlegg som bydelen vår og området sårt trenger. Det har selvfølgelig vært en vanskelig avveining siden det i dag er regulert til friområde. Da er det ikke uten videre enkelt å vike fra reguleringsplanen med en dispensasjon, sier Kristoffer Gustavsen i komiteen.

Han legger til at Høyre mener fordelene med en tennishall som kan brukes hele året er mye større enn ulempene.

LES OGSÅ: Ønsker å bygge elleveetasjers boligblokk på idrettsbanen

– Helårsanlegg viktig

– Jeg tror det er viktig at vi i Nordre Aker har et tennisanlegg som kan brukes hele året. Da kan flere spille tennis og man slipper også å dra langt for å drive med idretten. Dette styrker tilgangen til idretten, sier Høyre-politikeren.

– Jeg vet hvor viktig det er at unge har tilgang til idretten, derfor er dette en bra sak for oss som er opptatt av at Nordre Aker har god tilgang på idrettsanlegg.

Gustavsen vurderte saken annerledes enn byråd Bård Folke Fredriksen fra samme parti.

– Vurderte annerledes

– Jeg vurderte saken annerledes. Jeg er selvfølgelig enig i at det kanskje burde vært en reguleringsplan og ikke en dispensasjon, men det er snakk om en bane som allerede ligger her, og da var min vurdering at fordelene var store for området, sier Gustavsen.

Saken skal nå tilbake til Plan- og bygningsetaten. Eventuelt kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Sprittaxiene utvider – selger narkotika til ungdom

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse