Terapi midt i hagen

Glad i hagen: Tori Bakke i et av blomsterbedene på Skjerven gård.

Skjerven gård i Maridalen er blant gårdene som er valgt ut til å delta i forskningsprosjektet "Grønn omsorg: Effekter av terapeutisk hagebruk for mennesker med depresjon".

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.04.2008 kl 13:21

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tori Bakke ved Skjerven gård og Marianne Thorsen Gonzalez har begge stor tro på forskningsprosjektet.

MARIDALEN: Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvilke effekter arbeid på gårdsbruk med hage og planter kan ha på mennesker som lider av depresjon.

– Vi vil måle ulike effekter det å være på en gård og å jobbe med planter og hage kan ha på psykisk helse og livskvalitet. Målet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for bruk i praksis og utdanning, forteller Marianne Thorsen Gonzalez, stipendiat ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har helsefaglige samarbeidspartnere ved Aker Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Prosjektet avsluttes i 2010.

Sentralt

– Vi hadde et ønske om å knytte til oss bynære gårder da vi skulle planlegge prosjektet, sier Gonzalez.

Ekteparet Tori og Jon Ivar Bakke som driver Skjerven gård var umiddelbart positive da de fikk forespørselen fra Gonzalez. De har begge et ønske om at gården skal kunne brukes på varierte måter.

– Gården har de siste 15 årene drevet aktivt med tilbud innen hest (ridning og kjøring) og elever i praktisk arbeid. De senere årene har jeg hatt kurs i lefse og flatbrødbaking og drevet med birøkt. Med "Grønn omsorg-prosjektet" ønsker vi at gården og grøntområdene rundt her skal være både forebyggende og rehabiliterende. Og det er ingen alder eller brukergruppe som ikke er aktuell i så måte, sier Tori Bakke.

I ro og fred

Forskningsprosjektet er, på sammenhengen mellom psykisk helse og terapeutisk hagebruk, det første i Norge. Og Marianne Thorsen Gonzalez har stor tro på at bynære gårder er viktige restorative oaser.

– Det er ikke langt unna der folk bor, men likevel får man følelsen av å komme bort og ut i naturen. Her er det stille og rolig og man får tid til å tenke samtidig som man bruker tid på enkelt hagearbeid som såing, planting og hagestell. Det er noe med spenningen og fascinasjonen knyttet til det å så noe for så og se at det etter noen få dager spirer og gror. Selv er jeg lidenskapelig opptatt av hage og hagebruk. Det gir meg rett og slett stor glede, sier Gonzalez.

Følges opp

De som ønsker å delta i prosjektet kan henvende seg til Marianne Thorsen Gonzalez. Deltagelse i prosjektet følger vanlige retningslinjer for forskning hvor man fyller ut samtykkeskjema, og ulike spørreskjema. Spørreskjema fylles ut før oppstart, underveis, ved avslutning og tre og ni måneder etter avsluttet prosjekt.

– Ut i fra de besvarte skjemaene vil vi få et innblikk i de eventuelle positive effektene dette prosjektet har hatt. Vi vil kunne se om det har bedret depresjonen, konsentrasjonen, velværen og livskvaliteten til deltagerne. Resultater som vil ligge til grunn for videre forskning på dette området, sier Gonzalez.

Ingen basiskunnskaper

Denne sesongen planlegges det å starte opp én gruppe ved Skjerven gård. Blir prosjektet godt mottatt planlegges det i tillegg å starte opp to nye grupper til neste år.

– Det er greit å starte med en gruppe i første omgang. Vi er nødt til å se an interessen for dette for så å legge opp neste års program. Men ønske er helt klart å starte opp to grupper her ute til neste år, sier Tori Bakke.

– Det er jo alltid slik at jo flere deltagere jo bedre blir studiet. Så nå håper vi på bred interesse, avslutter Gonzalez.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse