Terrortester Oslo

En sivil øvelse: Noen soldater kan bli å se under dagene med "Øvelse Oslo 2006", men bybildet vil snarere bli preget av ambulanser og andre utrykningskjøretøyer. Foto: Tone Berild Kristiansen

Bli ikke overrasket over det store antall ambulanser og politibiler som vil være i gatene den 17. og 18. oktober. Oslos største sivile øvelse noensinne skal gjennomføres.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tirsdag og onsdag vil det bli stor aktivitet i Oslo, Over fem tusen personer vil bli involvert i "Øvelse Oslo 2006" disse adgene.

Nordre Aker: - "Øvelse Oslo 2006" vil bli den største øvelsen som er gjennomført på sivil side noensinne i Oslo by.

5000 i sving

Antall deltagere vil bli flere enn fem tusen personer, og vi skal øve samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer, informerer beredskapssjef Jon Birger Berntsen i Beredskapsetaten i Oslo kommune.

Politidirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune og Sosial- og helsedirektoratet utgjør øvingsledelsen sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Oslo kommune vil ha en nøkkelrolle og spesielt øve ledelse, samspill og koordinering internt i kommunen. Samspill mot andre aktører som Fylkesmann, politi, sykehus og sivilforsvar vil også være en viktig del. Forsvaret har i år bare en liten rolle, dette er i hovedsak en sivil øvelse med over femti sivile organisasjoner som aktører, kan Berntsen fortelle

- En av de store utfordringene vi vil møte, er å utnytte, og dra veksel på, de ressursene vi allerede har. Øvelse Oslo 2006" vil bli en fin anledning for oss å evaluere vår egen kapasitet, og finne ut og rette opp eventuelle svakheter, sier beredskapssjef ved Ullevål Universitetssykehus, Inge Solheim.

- Vi skal sette opp et Madrid- eller London terror-scenarie, men hvor og når sier vi ikke noe om, men påpeker at publikum må være forberedt på et virkelighetsnært scenarie med skadde personer under disse dagene.

Bakteppet for øvelsen er en terrorhandling. For øvingsformålet er det uinteressant hvem som står bak terroren, og derfor er det ikke definert noen spesiell gruppering eller miljø. Poenget med øvelsen er å trene på håndtering av katastrofer, med spesiell vekt på koordinering og samarbeid.

Hemmelighetsfulle

På spørsmål om hvordan bydelene vil bli involvert, trekker Berntsen på smilebåndet, og forklarer noe overbærende at overraskelsesmomentet er en stor del av selve øvelseskonseptet. Men flere bydeler vil bli aktivt involvert i øvelsen.

- Av naturlige årsaker vil hendelsene og derav bydelens oppgaver være hemmelige. Vi skal øve det beredskapsplanverket som forefinnes i byen og i hver bydel, finne svake punker, og eventuelt tette igjen huller underveis. Et evalueringsteam vil gå rundt til de forskjellige kommunale aktørene og fortløpende vurdere gjennomføringen. Dere skal få høre mer fra meg i Nordre Aker etter av vi har evaluert øvelsen, sier beredskapssjefen i Oslo med et lurt smil.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse