– Tettere samarbeid

Nydalsveien 16-26 er en adresse som Avantor har store planer for – både når det gjelder næring og boliger.

– Bydelen bør få et tett samarbeid med Avantor i forhold til den planlagte Nydalen-utviklingen frem mot 2015, mener MPS-leder Ivar Christiansen (Ap).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.04.2008 kl 14:44

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Leder av Nordre Akers miljø, plan- og samferdselskomité, og bydelsutvalgsmedlem, Ivar Christiansen (Ap), vil at bydelen skal få et tett samarbeid med Avantor AS i forbindelse med selskapets planer frem mot 2015. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

NYDALEN: – Etter å ha lest om Avantors planlagte nye 160.000 kvadratmeter frem mot 2015, tenker jeg at her må bydelen jobbe for i størst mulig grad å bli tatt med i den videre planleggingen. Uansett synes det ganske så spektakulært av Avantor å hevde at ved å bygge ytterligere 160.000 kvadratmeter så vil det bli så mye grønnere i Nydalen, sier leder av bydelens miljø, plan- og samferdselskomité (MPS), og medlem av bydelsutvalget, Ivar Christiansen (Ap).

Ikke tålmodig– Med andre ord – vi kan på ingen måte være tålmodige og «vente og se», slik Avantor oppfordrer til. Nettopp utålmodighet og medvirkning fra lokalpolitikere og beboere har vært med på å prege Nydalen i en annen retning, og med langt flere boliger enn det som lå til grunn i den opprinnelige kommunedelplanen fra 1990, sier Christiansen, som vil følge opp initiativet om en enda tettere Nydalen-oppfølging med de andre lokalpolitikerne.

– Altfor mye næring!

– Ap ønsker i prinsippet en ny kommunedelplan for Nydalen, men ser at det vil ta lang tid før en eventuell ny kommuneplan er oppe og vedtatt. Det viktigste fremover er å bidra til føringer i hver eneste byggesak som sterkest mulig fremmer en grønn profil.

I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke (NAB) om «Nydalen 2015» og om alle Avantor AS sine planlagte prosjekter i en periode på åtte år fremover. Av 160.000 kvadratmeter, skal rundt 30.000 gå til boliger, og resten til næring.

– Det er altfor mye planlagt til næring, og vil forringe nærmiljøet både for de allerede innflyttede Nydalenbeboerene, men også for de fremtidige i Nydalsveien 16-26 – og ikke minst i Sandakerveien 113-119, hvor det på tomten alene er planlagt 35.000 kvadratmeter næring. Det alle disse beboerne trenger er mer grønt, lys og luft, og bedre tilrettelegging for barn i området, blant annet med flere lekeplasser.

«Ombud»

– Men kjøper du en leilighet i et område som Nydalen, så kan man vel ikke forvente store grøntområder i «næreste» nærmiljø?

– For meg er det en uinteressant vinkling – alle har uansett krav på et levelig bomiljø. Min jobb som lokalpolitiker er å ivareta bydelsbeboernes interesser som et «ombud», selv om noen tenker at Nydalen-innflytterne burde forventet at området blir et næringsdominert område slik Avantor har lagt opp til hittil, og videre legger opp til, sier Christiansen.

– Uansett – et selskap som sitter igjen med et resultat på rundt 124 millioner kroner, har vel råd til å tjene litt mindre penger, og heller gjøre hverdagen mer levelig for dem som allerede bor i Nydalen og for dem som planlegger å flytte dit, sier Christiansen.

Mer torg – ikke tårn

I forrige NAB skrev avisen også om bydelsprotestene mot Avantors panlage 24-etasjers signaltårn på Gullhaug Torg. Bydelen vil blant annet ha mer torgplass, og slett ikke noe tårn, og bydelen har gitt sine protester til plan- og bygningsetaten.

– Det er også et ønske fremover at plan- og bygningsetaten i større grad lytter til hva bydelspolitikerne mener i utbyggingssaker. Dessverre viser erfaring at etaten i for liten grad gjør det, sier Christiansen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse