Tidenes asfaltsatsing

I forrige uke var asfalteringen i god gang flere steder, blant annet i Betzy Kjeldsbergs vei. Foto: karl Andreas Kjelstrup

Det blir ikke mye ferie for Samferdselsetatens entreprenører i år. I sommer skal de nemlig gjennomføre tidenes asfaltsatsing i hovedstaden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.06.2008 kl 10:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Ikke færre enn 105 veier, gater og gang- og sykkelstier, eller totalt 62 kilometer, får nytt asfaltdekke i løpet av sommeren. 16 av veien befinner seg i bydel Nordre Aker (se egen oversikt).

45.000 tonnForarbeidet startet 19. mai, og noen steder var arbeidet i gang allerede 2. juni. Innen oktober er omme skal 45.000 tonn asfaltmasse ha blitt flatet ut under vekten av et ikke ubetydelig antall dampveivalser. Tidspunktet for alle strekningene er ikke bestemt ennå, men vil bli oppdatert på Samferdselsetatens nettsider etter hvert som arbeidet skrider frem. Uforutsette hendelser som kabelbrudd, vannlekkasjer og – ikke minst – en våt sommer kan nemlig forsinke arbeidet.

Økte asfaltoverføringer

Og det er en stor satsning i år. Asfaltmassen er over dobbelt så stor som den Samferdselsetaten la i fjor. Årsaken er at etaten har fått store overføringer fra vinterens piggdekkavgift. Det som slites ned må vedlikeholdes.

Men alt er ikke bare fryd. Den rekordstore satsingen kunne nemlig vært større.

– Dessverre fører blant annet økte asfaltpriser til at vi ikke får tatt like mange veier som vi i utgangspunktet hadde kunnet med den økte bevilgningen til asfaltering for året 2008. Bare asfaltprisen har økt i gjennomsnitt med 25 prosent, sukkes det i Samferdselsetaten.

Dette innebærer at visse deler av veinettet som har behov for ny asfalt ikke har blitt prioritert i denne omgang. Kollektivtraseene har fått førsteprioritet, dernest følger nedslitte strekninger med som ikke ble asfaltert i 2007.

– Pass på bilen!

Gater og veier som skal asfalteres vil bli skiltet med parkering forbudt-skilt 24 timer før arbeidet storeter. Sjekk derfor om din gate står på asfaltplanen før ferien setter inn, dersom du ikke vil hente bilen på kommunens oppsamlingsplass.

Noe av arbeidet vil bli utført på dagtid (kl. 07.00-18.00), mens resten vil foregå på nattestid (18.00-07.00). Det er Samferdselsetaten og Politiet, i samarbeid med bydelsoverlegene, som bestemmer når på døgnet asfaltarbeidene skal utføres. Både trafikksituasjonen så vel som naboenes nattesøvn er avgjørende for disse bestemmelsene, opplyser Samferdselsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse