Tilbakeviser kritikken av nasjonale prøver

Direktør i for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, tilbakeviser påstander.

TV2 Nyhetene hevdet i går at et titalls skoler i Oslo lot de svakeste elevene få fri under de nasjonale prøvene for å få bedre totalresultater. - Dette er en grov påstand som jeg sterkt vil tilbakevise, sier Astrid Søgnen, direktør i for Utdanningsetaten, til Lokalavisene Oslo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.01.2008 kl 16:29

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
97 prosent av Osloelevene gjennomførte nasjonale prøver.

- Osloskolen praktiserer en streng forståelse av retningslinjene for nasjonale prøver, sier direktør for Utdanningsetaten Astrid Søgnen.

- 97 prosent av Osloelevene gjennomførte nasjonale prøver høsten 2007. Dette er et resultat på linje med landsgjennomsnittet. For Osloskolene var det i 2007 gjennomsnittlig 1,75 prosent som ble fritatt og 1,15 prosent som ikke deltok i prøvene, fortsettter hun.

TV2 Nyhetene hevdet i går at et titalls skoler i Oslo lot de svakeste slippe å ta prøvene.

Streng forståelse

- Dette er en grov påstand som jeg sterkt vil tilbakevise, sier Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten, til Lokalavisene Oslo.

- Osloskolen praktiserer en streng forståelse av retningslinjene for nasjonale prøver, fortsetter hun.

I følge retningslinjene kan skolen frita elever som har en individuell opplæringsplan (spesialundervisning) eller får særskilt norskopplæring hvis prøven ikke vil ha betydning for elevenes opplæring.

Over 36 prosent av Osloelevene har en flerkulturell bakgrunn. Til tross for dette har Oslo en gjennomføringsprosent i nasjonale prøver på landsgjennomsnittet.

Fulgte retningslinjene

I reportasjen på TV 2 Nyhetene ble det vist til Gran skole, som har en relativt høy fritaksprosent. 92 prosent av elevene på Gran skole har en minoritetsspråklig bakgrunn.

- Basert på regleverket for fritak gjorde skolen en individuell vurdering av hver enkelt elev som gjør seg utslag i ulik deltakelse i det enkelte fag, sier fungerende rektor på Gran skole, Arild Lillehagen, til Utdanningsetaten.

For femte trinn hadde skolen ingen fritak i engelsk lesing. I norsk lesing var fritaket 25,6 prosent og i regning 21,1 prosent.

På åttende trinn fordelte fritak seg slik; norsk lesing 24,4 prosent, regning 11,4 prosent og engelsk ingen fritak.

Således speiler de ulike fritaksprosentene den individuelle behandlingen hver enkelt elev har fått i henhold til retningslinjene for fritak.

Individuell behandling

Utdanningsetaten har gjennomgått Utdanningsdirektoratets retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver med alle skoler, og understreket at alle elever har plikt og rett til å gjennomføre prøvene.

Dette er spesielt viktig fordi prøvene benyttes til individuell oppfølging av elevene.

Imidlertid åpner retningslinjene for at skolene kan frita elever på visse vilkår forankret i forskrift i opplæringsloven av 23. juni 2006, § 2-4, og forskriften til friskoleloven av 14. juli 2006, § 2-4:

"..For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld grunnskoleelevar som får særskilt språkopplæring etter opplæringslova §2-8, og elevar som går i vidaregående opplæring, og som følgjer individuell opplæringsplan i norsk…"

Pr i dag har 38% av Osloelevene minoritetsspråklig bakgrunn. 61% av disse får særskilt norskopplæring etter opplæringsloven § 2-8.

I reportasjen på TV2 Nyhetskanalen ble det vist til Gran skole, som har en relativt høy fritaksprosent. 92% av elevene på Gran skole har en minoritetsspråklig bakgrunn. 81,5 % av disse får særskilt norskopplæring etter opplæringsloven § 2-8.

Basert på retningslinjene for fritak gjorde skolen en individuell vurdering av hver enkelt elev som ga seg utslag i ulik deltakelse på prøvene.

For 5. trinn hadde skolen ingen fritak i engelsk lesing. I norsk lesing utgjorde fritaket 25,6 % og i regning 21,1 %.

På 8. trinn fordelte fritaket seg slik; norsk lesing 24,4 %, regning 11,4 % og engelsk lesing ingen fritak.

De ulike fritaksprosentene gjenspeilspeiler den individuelle behandlingen hver enkelt elev fikk i henhold til retningslinjene for fritak.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse