Tilfredse beboere

Estetikk: Det er 654 husstander i Ullevål hageby. Spørreundersøkelsen gikk ut til 927 epostadresser og 624 - to tredeler - svarte. 92 prosent mener at den estetiske utformingen av bygningen og området er viktig for dem. FOTO: Olav Rokseth

Innbyggerne i Ullevål hageby er svært tilfredse med området de bor i. 37 prosent tror også at folk i Ullevål hageby er litt lykkeligere enn andre steder i Oslo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.01.2018 kl 15:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: Hagebybladet, som først trykket denne saken, gjennomførte våren 2017 en større spørreundersøkelse blant beboerne. Hele 94 prosent uttrykker at de er tilfredse med å bo i Ullevål hageby.

Sentral beliggenhet og den estetiske utformingen av bygningen og området er det som vektlegges høyest, henholdsvis 95 og 92 prosent av de spurte sier dette er viktig for dem. Oppvekstmiljøet for barn scorer også høyt, 89 prosent svarer at dette er viktig for dem og hele 70 prosent vektlegger dette som svært viktig.

Hagebybeboere flest setter også pris på hagene sine, 89 prosent svarer at hagene er viktige. De brukes aller mest til bare å sitte og slappe av i (92 %), men også til blomster og prydplanter (78 %), sosial aktivitet (69 %), nyttevekster (49 %), aktiviteter som for eksempel badminton, trampoline mm. (28%). Bare 2 prosent av de som har hage, benytter den ikke.

Glade i servering

Andre viktige forhold ved området er nærhet til marka (66 %) og serveringsstedene, forretningene og serviceinstitusjonene (64 %). Undersøkelsen tok også for seg i hvilken grad serveringsstedene blir brukt. 89 prosent av de spurte svarer at de bruker Åpent bakeri, 68 prosent bruker Bicks, mens Café Abel ble (før det ble stengt av kommunen i høst) gjestet av 43 prosent.

Undersøkelsen ble foretatt før Lofthus samvirkelag pizzeria på Damplassen ble etablert, men 67 prosent svarer at de er positive til at det ble pizzeria der.

Problematisk biltrafikk

Damplassen vektlegges generelt som viktig av 61 prosent av de spurte. Samtidig mener 55 prosent at plassen bør omformes slik at den blir mer brukervennlig for barn og gående. Andre spørsmål bekrefter at utfordringer med biltrafikken opptar mange. 61 prosent mener at trafikken langs Sognsveien er et alvorlig problem. 56 prosent mener det er for mange foreldre som kjører barna til Ullevål skole, og det samme antallet vil ha beboerparkering i Ullevål hageby. 48 prosent mener at flere av gatene i området bør bli enveiskjørte.

Her kan du lese mer om innføringen av beboerparkering i Nordre Aker, som kommer i løpet av 2018.

Landsbyen i byen

I hvilken grad oppleves så Ullevål hageby som et sosialt fellesskap?

Undersøkelsen gir noen svar: 80 prosent opplever at området er som en landsby i byen. 61 prosent har tre eller flere omgangsvenner i området, og litt under halvparten har én eller flere kolleger som bor der.

Videre mente halvparten av de spurte at å ha kontakt med naboer er noe av det beste med hagebyen. Hagebyens lokalblad, Hagebybladet, er også rimelig godt lest: 71 prosent leser mesteparten eller en god del i bladet, mens én av fire leser bare litt i bladet.

Det kan også være et uttrykk for fellesskapsfølelsen at mange savner et felles samlingssted; 59 prosent mener det bør opprettes et samfunnshus eller kulturhus på John Colletts plass. I et slikt hus kunne det også bli tilbud til ungdom; 41 prosent av de spurte mener det er for lite tilbud til ungdom i området. Det er også 45 prosent som mener at det er for få beboere fra andre kulturer i Ullevål hageby. Siden hagebyen er et borettslag, og et vernet sådant, er det en del regler som gjelder for beboerne. Et mindretall på 25 prosent synes det er for mange regler for hage og hus.

LES OGSÅ:

Nabolagsgruppa har startet planleggingen av kulturhus på John Colletts plass

Amanda Hylland Spjeldnæs: – Jeg foreslår å bygge et stort asylmottak i Ullevål hageby

Tamme og ville

Hver tredje person i området bor i en husstand med kjæledyr, 31 prosent. Halvparten av disse bor i en husstand med hund, mens katt er det nest mest populære kjæledyret. Av ville dyr er det rotter som er mest sett; 47 prosent bor i en husstand der noen har sett rotte, og 27 prosent av de spurte mener at rottene i området utgjør et stort problem.

Tallene for andre ville dyr er; grevling (32), ekorn (29), rådyr (16), rev (8) og elg (4).

Se bildet større

Trives: Beboerne i Ullevål hageby. Her fra 100-årsfesten på Damplassen i 2017. FOTO: Synne Sofie Christiansen

Velfrisert?

Undersøkelsen bekreftet at området er stinn av beboere med høy utdannelse. Halvparten av de spurte har mastergrad, hovedoppgave eller embetseksamen som høyeste utdanning, 28 prosent har bachelor, cand. mag. eller tre-fire års profesjonsutdanning, 12 prosent har fagbrev i et håndverk, mens 10 prosent har doktorgrad.

Et annet spørsmål gikk på yrker, og kanskje ikke så overraskende med tanke på nærheten til både Ullevål sykehus og Rikshospitalet viste det seg at mange leger er bosatt i hagebyen: 7 prosent.

På delt andreplass kom pensjonister og jurister/advokater/dommere: i underkant av 6 prosent.

Noen av spørsmålene gikk på hvordan beboerne i hagebyen opplever at de blir oppfattet av omverdenen. 44 prosent mener at mange har fordommer mot Ullevål hageby. Hele 28 prosent kvier seg for å si at de bor i Ullevål hageby, og 25 prosent opplever at hagebyen fremstilles feil i media. Her kan det nevnes at Aftenposten laget et stort oppslag på undersøkelsen og 100 års jubileet. I en ellers fin presentasjon, klarte Aftenposten å begå stikktittelen: «Det velfriserte, hvite middelklasseområdet feirer seg selv.»

LES OGSÅ: Jubileumsboka for Ullevål hageby: Dagens byplanleggere har mye å lære

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse