To rus­se­jen­ter vold­tatt

Russens hovedstyre går nå ut med de offisielle knutereglene for russen i 2014. Årsaken er at de ikke vil ha flere spekulasjoner rundt blant annet voldtekter. FOTO: Illustrasjonsfoto

To rus­se­jen­ter skal natt til lør­dag ha blitt vold­tatt på Try­vann

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2013 kl 11:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TRY­VANN: To kvin­ner meld­te uav­hen­gig av hver­and­re ifra om at de var blitt vold­tatt på et rus­se­treff på Try­vann i Oslo natt til lør­dag.

- To rus­se­jen­ter i to separate hen­del­ser har tatt kon­takt med per­so­nel­let på Try­vann og meldt at de er vold­tatt, sier ope­ra­sjons­le­der i Oslo po­li­ti­dis­trikt Tor Gul­brand­sen til Dag­bla­det.

Rus­se­jen­te­ne har hver for seg kon­tak­tet sa­ni­tets­per­so­nell på Try­vann og sagt at de er blitt vold­tatt. De had­de en sam­ta­le med po­li­ti­et oppe på Try­vann og ble raskt sendt til vold­tekts­mot­ta­ket på le­ge­vak­ten

Po­li­ti­et fikk mel­ding om vold­tek­te­ne mel­lom klok­ken 2.30 og 3 natt til lør­dag. Politiet et­ter­fors­ker sa­ke­ne på ste­det, og ser svært al­vor­lig på dem.

Til Dagbladet for­tel­ler Gul­brand­sen at po­li­ti­et job­ber både med tak­tisk og tek­nisk et­ter­forsk­ning.

Et­ter en rus­se­treff på på Try­vann 28. ap­ril var to kvin­ne­li­ge russ på vold­tekts­mot­ta­ket et­ter at de uav­hen­gig av hver­and­re meld­te ifra til po­li­ti­et om at de var blitt voldtatt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse