- Trafikk-kaoset må løses først

I rushtrafikken starter køen opp til storo-krysset langt ned i Vitaminveien, og det går tregt å komme seg opp til Ring 3.

Byrådet går inn for utbygging av Storo-senteret. – Skuffende at byråds- politikerne ikke priori- terer rekkefølgebestemmelsene - trafikk-kaoset må løses før utbygging, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2006 kl 15:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nydalen: Byrådet sier ja til utbygging av Storo-senteret. Innstillingen er oversendt bystyret for sluttbehandling. Leder av bydelsutvalget, Egil Ihlen (H), mener rekkefølge-bestemmelsene må på plass før senteret blir utvidet.

– Før senteret blir større må trafikk-avviklingen til og fra Storokrysset utbedres. Alle som har vært innom området - særlig i rushtiden - har erfart trafikkkaoset ved Storo og Ring 3 - særlig rundkjøringen Vitaminveien/Gresenveien og Storokrysset. Ikke minst medfører trafikkproblemene på Ring 3 en stor belastning for småveiene i nærområdet. Byrådet synes ikke det er "naturlig" å fremme krav om rekkefølge-bestemmelsene i tilknytning til utbyggingen. Utfra dagens trafikksituasjon er byrådets vurdering uforståelig for oss. Vi håper at Oslo bystyre ser saken annerledes når de skal behandle utbyggings-planene, sier Ihlen.

Han legger til at en Storo-utvidelse uansett må ses under ett med den planlagte transformasjonen i området Grefsen jernbanestasjon, Prior-bygget og Akerselva. Nytt Nydalskryss blir også viktig i forbindelse med nevnte transformasjon.

– Områdets gangveier, sykkelveier og buss-stopper må også utbedres i samsvar med en utbygging, sier Ihlen.

Byrådet nevner i sin innstilling at Storo-området ligger til rette for en "høy utnyttelse", også med tanke på ny T-banering. En utbygging er etter byrådets oppfatning helt i tråd med ønsket bymessig utvikling av området, og gatepreg for Vitaminveien. Med blant annet med en bebyggelse ut mot gaterommet - med et bymessig utseende.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse