Vil fjerne paviljongbarnehage: - Trafikkfarlig med to barnehager

- Det er ikke forsvarlig med fortsatt drift i den midlertidige paviljongbarnehagen i Nils Bays vei.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.02.2014 kl 15:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
TÅSEN/ULLEVÅL: Det mener styrelederne i Lersolveien borettslag og Ullevålsletta boligsameie, Thomas Haug og Marianne Gundersen.

I Nils Bays vei 50, omtrent midtveis i Nils Bays vei og nedenfor Damefallet, ferdigstilles i disse dager en ny, stor barnehage (for cirka 100 barn). Inntil nå har det blitt drevet en tilsvarende stor midlertidig barnehage på samme sted.

- Forutsetningen for bygging av ny barnehage var at den midlertidige barnehagen skulle fjernes. Det ble poengtert i Omsorgsbyggs søknad om å ta av friarealer til å bygge ny barnehage. Nå søker Omsorgsbygg til Plan- og bygningsetaten om å få forlenge driften av den midlertidige barnehagen på ubestemt tid, i tillegg til den permanente barnehagen, sier Thomas Haug.

Området der paviljongbarnehagen er lagt er regulert til friområde, og tidligere gikk det turvei og skiløyper over området der barnehagen nå ligger.

Alvorlige følger

Styrelederne mener at drift i begge barnehagene, med til sammen 200 barn, vil utgjøre en fare for sikkerheten til de myke trafikantene som bruker veien.

- Den fysiske og trafikale kapasiteten i Nils Bays vei 50 er slik at det ikke er forsvarlig for sikkerheten til de myke trafikantene, spesielt skolebarn til Tåsen skole, dersom man opprettholder den midlertidige paviljongbarnehagen. Da vil trafikken inn i veien av foreldre som skal levere barn, bli så stor at det umulig kan bli forsvarlig, sier Haug og Gundersen.

Den kilometer lange Nils Bays vei er smal og har ett enkelt for tau i hele lengden. Når det står parkerte biler langs hele veien er det så vidt plass til at to biler kan passere hverandre. Styrelederne er også betenkte over at det kun er prosjektert et fåtall parkeringsplasser ved de to barnehagene.

Vil ha ny vurdering

- På spørsmål fra oss svarer Omsorgsbygg at det er ingen fare for trafikksikkerheten med økt trafikk fordi Omsorgsbygg selv har vurdert at trafikksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt. Vi mener at dette ikke er en god vurdering av forholdene. Omsorgsbygg er part i saken. Det er heller ikke nevnt noe om konsekvensene på vinterstid, når det nesten er ufremkommelig på grunn av snømengdene og problemer med brøyting, sier Haug.

Byrådsavdelingen konkluderer med om paviljongen flyttes eller ei på nyåret.

LES OGSÅ: Barnehager i Oslo: Se stor oversikt

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse