ANNONSE
Annonse

Trafikkhåp for Korsvoll og Ullevål

Leserne kåret John Colletts plass til bydelens farligste kryss. Nå kommer det rundkjøring her.

Frysjaveien og Sognsveien loves bedre forhold neste år.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.09.2009 kl 16:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KORSVOLL/ULLEVÅL: Som Nordre Aker Budstikke meldte forrige uke, har både trafikksikring i Frysjaveien, Sognsveien og rundkjøring på John Colletts plass fått avsatt midler i det avgåtte byrådets budsjettforslag for 2010. Daværende samferdselsbyråd Jøran Kallmyr bekrefter overfor avisen at dette betyr at tiltakene vil bli gjennomført i løpet av det kommende året, dersom budsjettet blir vedtatt.

Nordre Aker Budstikkes lesere har kåret John Collets plass ble til Nordre Akers farligste veikryss. Les mer om det HER!

Dette gleder beboerne i Brekkelia Borettslag i Frysjaveien, som forrige uke la frem sin sak for miljø- og samferdselskomiteen på Rådhuset.

LES MER OM TRAFIKKSTRIDEN I FRYSJAVEIEN HER!

Erik Dæhlin, leder av trafikkomiteen i borettslaget, er glad for avsetningen i budsjettet, som skal brukes til fortaussikring, men sier at trafikkbildet i veien er større enn som så.

— Det er mye tungtrafikk i Frysjaveien, og mye høyere hastighet enn 40 km/t, som er fartsgrensen. Trafikkmengden vil øke med nye boligprosjekter, som Maridalsporten. Jeg håper politikerne ser dette i et større perspektiv. Ringveien, og et Storokryss som ikke fungerer, har gjort Frysjaveien til en gjennomfartsåre. Tiltak som er fullt mulig å gjennomføre i dag for å heve veistandarden, er fartshumper, opphøyde fotgjengerfelt og opprensing i grøftene, sier Dæhlin, som krever at myndighetene forholder seg til et minimumsregelverk for trafikksikring i veien, som er skolevei for elever til Korsvoll skole, noe han mener ikke gjøres i dag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse