Trangbodd for bydelens skolebarn

Skepsis og engasjerte spørsmål haglet fra salen.

3.000 nye boenheter i bydelen kan bli en realitet de nærmeste årene. Hvor er de nye skolene?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2006 kl 15:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bydelsutvalgsleder Egil Ihlen, avdelingsdirektør Harald Øvland fra Utdanningsetaten og byråd for barn og utdanning i Oslo, Torger Ødegaard.

Nordre Aker: Hva vil skje med Grefsen videregående skole? Skal byens politikere sikre seg sanatorietomta ved Disen? Vil bydelens barneskoler bli utvidet og rehabilitert etter planene og hvordan få plass til et raskt voksende økende antall ungdomsskoleelever i Nordre Aker?

Avdelingsdirektør Harald Øvland fra Utdanningsetaten og Torger Ødegaard, byråd for barn og utdanning i Oslo, hadde funnet veien til åpent møte i regi av Høyre i bydelen for å besvare spørsmål om skolebehov i bydel Nordre Aker fra engasjerte skolefolk og beboere i Nordre Aker. I panelet satt også bydelsutvalgsleder Egil Ihlen. I fjor la byrådet frem en skolebehovsplan for hele Oslo by, og ikke som tidligere separate planer for de åtte skolesonene i byen. Denne skal årlig revurderes og i disse dager går en ny plan ut på høring.

Ingen ny videregående skole

- Om to år har Grefsen videregående skole 50-års-feiring for brakkene som var tenkt å være svært så midlertidige, det er på høy tid at skolen "friskemeldes" og dessuten får sin sårt tiltrengte aula, meldte Øystein Haram, lederen i driftsstyret ved Grefsen videregående skole.

Direktør Øvland kunne informere at aulaen nok snart er på plass, at det ikke er behov for flere skoler på videregående nivå i Oslo, men at de vil se nøye på de nylig innsendte planene for rehabilitering av skolen. Relokalisering blir ikke aktuelt, men at skolen er nedslitt og har store behov for utbedringer var alle skjønt enige om.

Planene går i korte trekk ut på å bygge et tilbygg på brakketomta til Grefsen videregående skole med 13 nye klasserom til erstatning for dagens fire klasserom som er lokalisert i de "midlertidige", femti år gamle brakkene ved skolen og oppgraderinger av den resterende bygningsmassen. Arkitektkontoret Biong AS har tegningene klare.

Krav til burhøns - ikke barn

Fra "Forelderaksjonen" ved Disen skole var de klare i sine uttalelser; kjøp sanatorietomta for å sikre skolebarna litt boltreplass i den trange skolegården og legg om veien og innkjøringen til skolen for å trygge barnas skolevei.

- Det er ingen regler på hvor lite eller mye plass barn skal ha i en skolegård, svarte byråd Ødegaard, som var klar på at det ikke var penger til kjøp av tomt i år, men at det kunne settes på neste års budsjett. Da kan tomta være solgt.

Hva gjelder barneskoler kunne han fortelle om en prognose med en økning i Oslo på 2600 elever innen år 2015, med et særlig trykk på Grefsen, Nydalen og Sagene. Alternativer som utredes er ny skole i Grefsenkollveien, en "tvillingskole" ved Kjelsås, ombygging/rehabilitering av Kjelsås skole og utbygging/rehabilitering av Grefsen skole. På ungdomsskoletrinnet utredes utbygging av Engebråten og ny skole i Nydalen.

Bydelens barn på bydelens skoler

- Vi er i, og står overfor, en voldsom fortetning og transformasjon fra næring- til boligbebyggelse i bydelen vår med hovedtyngden på områdene Nydalen og Frysja, uttalte bydelsutvalgsleder Egil Ihlen, som også poengterte trangboddheten ved skolene på vestsiden av Nordre Aker, da særlig Ullevål barneskole og Nordberg ungdomsskole.

- Vi har prosjekter på bordet som innebærer 2.400 nye boliger i områdene Storo/Nydalen og 450 på Grefsen og Kjelsås. Dessuten innføres fleksibel skolestart fra 2007, så det er av stor viktighet at Voldsløkka beholdes av kommunen som en sikkerhetsbuffer. Det ser ut til at en del elever som naturlig ville gått på Nordberg må flyttes til Ris, kunne han informere.

Tidligere bydelspolitiker Ivar Christiansen minnet om slagordet for elleve år siden da Disen skole var ferdigstilt; "Bydelens barn på bydelens skoler".

Ihlen så seg svært enig i innlegget til Sundby fra driftsstyret ved Kjelsås skole som la vekt på viktigheten av rehabilitering av allerede eksisterende skoler og innemiljøet ved disse, og poengterte at også de planlagte rehabiliteringsprosjektene ved Tåsen skole er viktig.

Kr 500.000 er i år satt av til rehabilitering av Oslo-skolene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse